Pozvánka na workshop „Chod sociálneho podniku z pohľadu odborníkov z praxe“


Nastaviť funkčný model sociálneho podnikania v spleti množstva zákonov a meniacich sa informácií sa zdá byť niekedy až nemožné. Jednoduchým a praktickým jazykom sa Vás pokúsime uviesť do obrazu, predstavíme Vám filozofiu a benefity sociálneho podnikania, aj rady ako zvládnuť nemalé výzvy, no hlavne Vám poradíme, ako si nastaviť úspešný podnikateľský plán Vášho  zámeru.  Workshop na tému „Chod sociálneho podniku z pohľadu odborníkov z praxe“ sa uskutoční 05.05.2022 v čase 13:00 – 16:00 v komunitno-coworkingovom centre 365.labb (Lazovná 5, 974 01 Banská Bystrica). Webinár pre Vás pripravili Nadácia Ekopolis v spolupráci s OZ Akadémia Sociálnej Ekonomiky. Webinár je podporený z Nadácie ERSTE a z programu Active Citizens Fund – Slovakia, grantového programu zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Lektori:

  • Milan Vaňo – špecialista na sociálnu ekonomiku, Akadémia sociálnej ekonomiky, o.z.
  • Richard Fekete – Špecialista senior pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky, Slovenská sporiteľňa a.s., Akadémia sociálnej ekonomiky, o.z.

Obsah:

  • Základné atribúty sociálneho podnikania/sociálnej ekonomiky
  • Motivácia a Výzvy v sociálnom podnikaní
  • Ako založiť sociálny podnik a potrebné zručnosti sociálneho podnikateľa
  • Zdroje financovania na rozbeh sociálneho podnikania

Na workshop je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 29.04.2022 cez registračný formulár. Počet účastníkov je limitovaný na 2 predstaviteľov za 1 organizáciu. Vaša účasť bude potvrdená e-mailom po ukončení registrácie.

 

O LEKTOROCH:

Milan Vaňo –  vyštudoval Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene so špecializáciou na krajinárstvo. Od študentských čias sa priamo alebo nepriamo zapájal do vecí verejných, ale aj v oblasti životného prostredia, histórie, kultúry, športu a v neposlednom rade zamestnanosti – sociálnej ekonomiky v rámci Banskobystrického kraja (najmä región Hont). Spolupracuje s niekoľkými ministerstvami (MIRI, MVSR, Implementačná agentúra MPSVaR) ako externý expert pri vypracovaní odborných materiálov a pôsobí v Rozvojovej agentúre BBSK, n.o. ako špecialista na sociálnu ekonomiku. Zároveň je konateľom krajského sociálneho podniku Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

 

Richard Fekete – vyštudoval psychológiu na FiF UK so špecializáciou na pracovnú psychológiu a problematiku Corporate Identity. V minulosti pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, venoval sa tiež start-upom a vlastnému podnikaniu v oblasti firemného poradenstva. Dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody, pôsobil aj ako riaditeľ slovenskej kancelárie Greenpeace. Dnes pracuje v Slovenskej sporiteľni ako špecialista pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky a zároveň vedie občianske združenie Akadémia sociálnej ekonomiky, ktoré sa venuje vzdelávaniu a podpore sociálnej ekonomiky.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.