Pre pôdu: Živá pôda bola témou exkurzie i debaty za okrúhlym stolom


Odborníci z praxe hovorili o regeneratívnom poľnohospodárstve na Slovensku

Nový program Pre pôdu z dielne Nadácie Ekopolis podporuje diskusiu odborníkov o udržateľnom využívaní poľnohospodárskej krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti. V stredu 21. septembra sa uskutočnila exkurzia na farme Krakovany-Stráže pre odborníkov a odborníčky z praxe, ktorí spolu so zaujímavými hosťami debatovali aj za okrúhlym stolom.

V rámci Programu pre pôdu sme publikovali analýzu regeneratívneho poľnohospodárstva, z ktorej vyplynuli odporúčania, ako i zistenie, že tento koncept je na Slovensku málo rozšírený. Najviac skúseností z uplatňovania princípov tohto udržateľného spôsobu obhospodarovania pôdy majú práve v poľnohospodárskom družstve v Krakovanoch-Stráže, preto sme sa rozhodli spolupracovať aj v rámci podujatia Deň živej pôdy a priniesť vlastný program v podobe exkurzie a debaty s odborníkmi,“ hovorí programový manažér z Nadácie Ekopolis, Martin Gálik.

Prvou časťou programu bola exkurzia v teréne, ktorú viedol Ľubomír Marhavý z firmy Biopratex. Ten na pôdnej sonde ukázal účastníkom, aký vplyv na zdravie a úrodnosť pôdy má bezorebné hospodárenie (no-till hospodárenie). Práve bezorebný postup obrábania pôdy je jeden z pilierov regeneratívneho poľnohospodárstva.

Následnej diskusie za okrúhlym stolom sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Martin Kováč, predseda Poľnohospodárskeho  družstva Krakovany-Stráže, Robert Dohál, Jaroslav Jankovič zo Slovenskej agrolesníckej asociácie a Martina Šilhánová, manažérka pre udržateľnosť zo spoločnosti  Nestlé. Spolu s účastníkmi z verejného sektora, farmármi a poľnohospodármi, ako i zástupcami firiem i občianskych organizácií debatovali o potrebách jednotlivých sektorov  a výzvach, ktorým čelíme.

„Regeneratívne poľnohospodárstvo je veľmi potrebná a perspektívna oblasť poľnohospodárstva. Dnešná diskusia bola veľmi podnetná, pretože tu bolo veľa partnerov, subjektov a osobností z rôznych sektorov. Som veľmi rád, že práve na pôde poľnohospodárskeho družstva v Krakovanoch vidieť určitý príklad regeneratívneho poľnohospodárstva, hlavne čo sa týka bezorbových metód a postupov. Aj počas tejto diskusie sa ukázala ako kľúčová výmena skúseností – ako je potrebné zlepšiť poradenstvo, zavádzať inovácie a odstraňovať bariéry, ktoré bránia v prekonávaní predsudkov. Práve dnešné stretnutie poukázalo na tie veci, ktoré nás ešte len čakajú, sú perspektívne a veľmi dôležité,“ uviedol Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Sme si vedomí, že pre úspešný a udržateľný rozvoj našej spoločnosti je treba robiť zásadné  kroky vo vzťahu k zmene klímy už dnes. Takmer dve tretiny našich emisií pochádzajú z poľnohospodárstva. Z tohto  dôvodu  má regeneratívne poľnohospodárstvo strategický význam na našej ceste k nulovým čistým emisiám,“ doplnila Martina Šilhánová zo spoločnosti  Nestlé.

Program Pre pôdu je zameraný na koncept tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva. Ten ponúka postupy, ako zlepšovať samotnú pôdu, či jej úrodnosť a zároveň pomáha krajine lepšie sa prispôsobovať negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Dlhodobým cieľom programu je podpora diskusie o udržateľnom využívaní krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti. Kontextom celého programu je cieľ dekarbonizácie Európy a Slovenska do roku 2050. Program Pre pôdu je realizovaný vďaka podpore spoločnosti Nestlé.

 

Všetky potrebné informácie nájdete na www.prepodu.sk.

Kontakty: Programový manažér: Martin Gálik, martin@galik.sk

PR a komunikácia: Martina Hromadová, tel. 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.