V štyroch TESCO areáloch pribudlo 200 stromov a kríkov


V mestách Trnava, Partizánske, Prešov a Humenné sa môžu návštevníci hypermarketu Tesco tešiť na príjemnejšie a krajšie prostredie. Vďaka spolupráci s Nadáciou Ekopolis sa podarilo upraviť priľahlé plochy a vysadiť novú zeleň, ktorá zároveň zlepší rozmanitosť prírody v daných lokalitách.

Nadácia Ekopolis pracovala na projekte so skúsenými záhradnými štúdiami. Konkrétne opatrenia boli navrhnuté tak, aby rešpektovali podmienky daného miesta, rozlohu, dostupnosť, frekvenciu prechodu ľuďmi i funkcie, ktorú dovtedy miesto plnilo. Do jednotlivých lokalít bolo vysadených spolu  45 stromov rôznych druhov ako baza, čremcha, drieň, kalina, hloh, jarabina, ale aj ovocné druhy ako slivka, čerešňa, jabloň, hruška, či okrasné stromy – lipa, javor a dub. Vysadených bolo tiež 155 kríkov svíbu, tavoľníka a vtáčieho zobu a vysiate boli menšie kvetnaté lúčky.

Vysadené stromy a kríky napomáhajú v prostredí udržať vodu, vytvorili ostrovy prirodzeného tieňa, pomáhajú pri zachytení prašnosti a znižovaní teploty v letných mesiacoch. Zeleň tiež podporuje hniezdne možnosti pre vtáctvo a úkryt pre drobný hmyz,“ hovorí programový manažér z Nadácie Ekopolis, Milan Hronec.

Originálnym spojením estetickej a praktickej funkcie sa vyznačuje riešenie multižánrového umeleca Matúša Astraba. Vytvoril 12 autorských objektov, ktoré plnia úlohu hmyzích domčekov. „Aj to je jeden z praktických spôsobov, ako prilákať do lokality drobný hmyz. Veľmi nás potešilo, keď sme na vlastné oči videli, že už krátko po umiestnení hmyzích domčekov si ich samotárske druhy včiel obsadzovali s cieľom založiť v nich novú generáciu.“ Hovorí Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis

„Nadácia Tesco dlhodobo podporuje aktivity na zlepšenie života a prináša niečo navyše pre ľudí, komunity aj planétu. Veľmi nás teší, že v spolupráci s Nadáciou Ekopolis sme pred obchodmi Tesco vytvorili zelenšie a krajšie prostredie nielen pre zákazníkov, ale aj obyvateľov daných lokalít. Stromy a kríky pomáhajú pri zmiernení dosahov klimatickej zmeny, zvyšujú biodiverzitu, vďaka čomu tvoria domov pre množstvo ďalších rastlín či živočíchov v ich okolí. V neposlednom rade vplývajú aj na ľudí, keďže zeleň nás nielen upokojuje, ale zároveň dodáva energiu. Okrem kompletnej výsadby drevín bolo vo všetkých štyroch lokalitách tiež umiestnených 14 vtáčích búdok a 11 jedinečných včelích domčekov“, uviedla poverená správkyňa Nadácie Tesco Katarína Pšenáková.

Vysadené stromy spríjemnia okoloidúcim a nakupujúcim hodnotu miesta. Pestré a zaujímavé priestory sú atraktívnejšie aj pre zamestnancov a nepriamo zvyšujú kvalitu života spoločnosti ako takej. Rozvíjajúca sa zeleň bude rokmi zväčší svoj objem a význam zelene tak postupne naberie na sile.

Kontakt:

  • Komunikačná manažérka za Nadáciu Ekopolis: Martina R. Hromadová, ragalova@ekopolis.sk
  • Kontaktná osoba z Nadácie TESCO: Katarína Turčanová, turcanova@tesco.com

Projekt Tesco areály priaznivé pre biodiverzitu je zameraný na zlepšenie podmienok pre biodiverzitu na štyroch vybraných obchodných domoch Tesco, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.