Automatický sčítač cyklistov ECO-Counter na cyklotrase pri Halíči


Na jar roku 2023 podporila Nadácia Ekopolis podporila v rámci programu Sadíme budúcnosť výsadbu Aleje priateľstva, teda viac ako 250 stromov pozdĺž cyklotrasy  z Lučenca do Halíče. Zhodou okolností je na tejto cyklotrase od januára 2022 inštalovaný automatický sčítač cyklistov ECO-Counter ZELT, ktorý dodala a inštalovala spoločnosť Jantárová cesta, s.r.o. Sčítač pozostáva zo štyroch slučiek, zafrézovaných do asfaltového povrchu cyklotrasy a z odolnej podpovrchovej odolnej schránky v prírodnom povrchu vedľa slučiek. V schránke sa nachádzajú potrebné zariadenia – logger a vyhodnocovacia jednotka, modem s anténou a batéria. Z uvedenej konfigurácie je vidieť, že sčítač nielen sčíta cyklistov (v hodinových intervaloch), ale namerané dáta posiela raz denne na centrálny server ECO-Visio, kde si ich vlastník sčítača – mesto Lučenec, môže prezerať, analyzovať a prezentovať.

Sčítače cyklistov majú pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry veľký význam, pretože umožňujú nespochybniteľnými dátami potvrdiť efektivitu investície do cyklotrasy.

Mimochodom, 1. apríla 2023, teda v deň výsadby Aleje priateľstva, cyklosčítač zaznamenal 186 prejazdov. To je na jarný deň na predmestí okresného mesta veľmi slušný počet.

Viac informácií o automatických sčítačoch ECO-Counter sa dozviete na stránke www.scitace.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.