Inšpiratívne príklady z grantového programu Zelené oázy


Grantový program Zelené oázy podporuje už 17 rokov aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove a zveľaďovaní verejných priestorov. Od svojho vzniku podporil 418 projektov po celom Slovensku a prerozdelil sumu viac ako milión eur. Každý ročník prináša inšpiratívne príklady zmysluplných a udržateľných projektov, ktoré spájajú ľudí pri formovaní pestrého prostredia v ktorom žijú, ale bude slúžiť aj budúcim generáciám.

Prečítajte si o príkladoch dobrej praxe z roku 2023:

Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica a Spojená škola internátna Kremnica – projekt Terapeutická záhrada a ovocná škola

V areáli Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya v Kremnici otvorili v októbri terapeutickú a ovocnú záhradu. Zúročili tak niekoľko mesiacov trvajúci projekt, s ktorým uspeli v grantovom programe Zelené oázy. V rámci  projektu vybudovali v záhrade napríklad vyvýšené záhony, chodníčky, vysadili ovocné kríky a stromy. Osadili tu lavičky a vybudovali altánok, ktorý je súčasťou prírodného amfiteátra.  Súčasťou projektu je aj chodník bosých nôh,  vtáčie búdky, či domčeky pre hmyz.

Dospelí pacienti sa zapájajú v rámci pracovnej terapie do pestovania rastlín, byliniek, kvetov a spoločne s záhradníkom sa starajú o celú záhradu, kompostujú, polievajú areál zo zachytenej dažďovej vody. Detskí pacienti sa v rámci vyučovania a voľného času zúčastňujú na pestovaní, sledovaní vtáctva a hmyzu v domčekoch a keď záhrada prinesie aj svoje prvé plody zužitkujú sa pri príprave lekvárov či sirupov.

Kukkonia – projekt Vyčistime spolu vodné toky Žitného ostrova

250 dospelákov a 350 žiakov vyzbieralo viac ako 2 tony odpadu pozdĺž brehov Malého Dunaja, Klátovského ramena, vrátane Klátovského kanála a aj pri obci Malé Dvorníky. Tento rok sa zberu odpadu zúčastnilo 8 obcí, a to Trhová Hradská, Jahodná, Horné Mýto, Dunajský Klátov, Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky a Dolný Bar, Potônske Lúky a 5 základných škôl z Dunajskej Stredy.

Občianske združenie Kukkonia požiadalo neziskovú organizáciu INCIEN, aby po akcii vyhotovila analýzu vyzbieraného odpadu . Tá ukázala, že drvivá väčšina nájdeného odpadu pozostávalo z PET fliaš, hliníkových plechoviek, plastových fólií a polystyrénu. Našli sa aj elektronické zariadenia, pneumatika, nábytok i komunálny odpad.

Alej na Prameni, o.z. – projekt Alej nás spája (Nitra)

Alej na Prameni je komunita, ktorá postupne premieňa nevyužitý priestor za domovou zástavbou na pestrú záhradu otvorenú pre všetkých okoloidúcich. V minulom roku vysadili lipovú alej , jedlé kríky, záhony kvetína aj lúku. Tento rok vďaka podpore zo Zelených oáz pokračujú, rozhodli sa chovať včely a zbierať dažďovú vodu. Záhrada je otvorená pre školské skupiny, voľnočasové detské aktivity aj spoločné komunitné pikniky. Na jeseň, keď sa dostatočne ochladí, budú sadiť ďalšie stromy – orechy, gaštany, jarabiny, javory a buky.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.