Podporte na StartLabe kampaň Matúša Astraba – film o problematike odlesňovania


Môže nás drancovanie slovenských lesov priblížiť k Islandu, ktorý prišiel v minulosti o takmer celú pôvodnú 40 % lesnatosť a dnes má obrovský problém s opätovným zalesnením? Ako spájajú lesy tieto dva odlišné svety? Aj to bude predmetom dokumentárneho filmu, ktorý staviam na rovnomennom multimediálnom umeleckom projekte priamo z islandskej divočiny s dôrazom na ekologický problém.

Matúš Astrab je umelec, s ktorým sme v Nadácii Ekopolis spolupracovali na viacerých projektoch – vyrobil pre nás náučné eko tabule, ktoré využívame pri stretnutiach a podujatiach, ako aj funkčné prvky do firemných areálov, napríklad náučné info panely, či hmyzie hotely pre Tesco areály.

Teraz Matúš hľadá zdroje na svoj vlastný projekt.

„Môj projekt sa týka problematiky odlesňovania – jednej z hlavných ekologických katastrof, ktorú ako ľudstvo spôsobujeme. Aj počas svojich ciest po krajine sa často stretávam s výrubom v chránených územiach alebo navzdory ochrane prírody a ohrozených živočíchov. Nie je mi ľahostajné, že takto strácame naše prastaré lesy, ktoré sú často nahrádzané monokultúrou. Ako multimediálny umelec sa snažím s touto témou pracovať a približovať ju ľuďom.“

Viac o celom zámere sa dozviete vo videu:

Podporte Matúša na StartLabe! 
Ďakujeme za zdieľanie. 🙂

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.