Pozvánka na diskusiu: Ako vytvárať verejný priestor pre ľudí?


Diskusia o plánovaní miest s troma primátormi, architektom a Bielou vranou

Verejný priestor v našich mestách je vytváraný rôznym spôsobom – výzvou je však postupovať pri tom spôsobom, ktorý by bol demokratický a ktorého výsledkom by bol inkluzívny priestor vhodný a pozývajúci na stretnutia, podujatia či „iba“ také trávenie času rôznych skupín obyvateľov bez ohľadu na ich pôvod, vek, sociálne či ekonomické postavenie, zdravotné či iné znevýhodnenie. Aké skúsenosti s týmito výzvami majú samosprávy, ktorých predstavitelia prijali pozvanie do diskusie? Čo sa im už podarilo začať riešiť, vyriešiť a čo ich ešte len čaká? Ako zisťujú potreby a ako komunikujú so skupinami, ktoré používajú v ich meste verejné priestory špecifickým spôsobom (chodci, seniori, zraniteľné skupiny, menšiny …)? Existujú odporúčané a funkčné nástroje na ich zapojenie do tvorby verejných priestorov? Je to vôbec potrebné? 

Miesto: Zvolen, Námestie SNP – park Ľ. Štúra
Termín: sobota 19. august 2023 od 16,30 do 17,45 hod.
Diskusia je súčasťou mestského festivalu ĽUDSKOSŤ vo Zvolene.

Nezabudnite vďaka podujatiu na Facebooku. 

Hostia:

  • Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen
  • Peter Bročka, primátor mesta Trnava
  • Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava
  • Atilla Tóth, krajinný architekt, vedúci Útvaru krajinnej architektúry, Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre

Moderátorka: Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis, nositeľka ocenenia Biela vrana

Priebeh/rámcový program:

16,30 hod.                    uvítanie moderátorkou, organizačné pokyny pre účastníkov, krátke predstavenie témy diskusie (viď kontext)
16,35 hod.                    krátke predstavenie hostí – cca 5 min. úvodné slovo každého hosťa ku téme
16,50 – 17,10 hod.        otázky moderátorky – 20 min. (viď kontext)
17,10 – 17,30 hod.       otázky od divákov, verejnosti – 20 min. (v prípade, ak nebudú z verejnosti, tak moderátoka bude mať pripravené ďalšie otázky)
17,30 – 17,45 hod.       záverečné slovo hostí (2 min.), zhrnutie záverov, ukončenie diskusie

Ako vytvárať verejné priestory pre ľudí – Program na stiahnutie

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.