Pozvánka na online moderovanú diskusiu o stromoch v poľnohospodárskej krajine


Nekonečné lány polí bez vegetácie a stromov, niekedy nazývané aj agrárne púšte, sa už na viacerých miestach Slovenska podarilo rozdeliť výsadbami drevín aj vegetačnými pásmi. Dreviny vracajú do krajiny nielen ekológovia a ochranári, ale aj priamo farmári, vlastníci a užívatelia poľnohospodárskych pozemkov. Výsadby na takýchto miestach však majú svoje špecifiká – od výberu sadeníc, cez povolenia až po starostlivosť o vysadené stromy.

V rámci seminára predstaví programový manažér Nadácie Ekopolis, Martin Gálik, niekoľko úspešných príbehov, na ktorých začiatku boli práve poľnohospodári a na konci sú stromy v poľnohospodárskej krajine. Budeme hovoriť o tom, aký zmysel má výsadba stromov na poliach, kde je vhodné sadiť a kde radšej nie. V rámci prezentácie budú zdokumentované aj niektoré príklady dobrej praxe, ktorých realizáciu podporila Nadácia Ekopolis.

Sledujte diskusiu online na Facebooku a pýtajte sa otázky!

Rámcový program

  • 5 min. – Martina Paulíková: organizačné a technické pokyny, informácie o diskusiách, predstavenie hosťa
  • 35 min. prezentácia – Martin Gálik, Nadácia Ekopolis: Stromy v poľnohospodárskej krajine
  • 15 min. diskusia, odpovede na otázky z četu alebo pripravené otázky
  • 5 min. záver a zhrnutie

Prečo to robíme?

Formát moderovaných online prezentácií príkladov dobrej praxe je podporou pre ľudí, ktorí chcú sadiť stromy a starať sa o ne. Postupne predstavujeme jednotlivé aspekty, čo to znamená „dobrý projekt“ v Nadácii Ekopolis v spolupráci s našimi pozvanými hosťami, ktorí sú odborníci v danej problematike, ktorej sa v aktuálnej časti venujeme. Možnosťou pre verejnosť je naživo sa zapojiť do diskusie a klásť otázky. Stretnutia sú streamované online na FB stránke a zároveň sa z nich robí záznam, ktorý je verejný.
Všetky doterajšie online semináre nájdete na našom Youtube kanáli.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.