Sadíme budúcnosť: Starostlivosť o stromy v krajine po výsadbe ako základ dobrého projektu


Dobre vysadiť kvalitné sadenice stromov na správne miesto v krajine je pre väčšinu z nás, čo sadíme stromy, dôležitým míľnikom. Jeho dosiahnutie je potrebné spoločne osláviť, lebo tým je ukončená dôležitá etapa dobrého projektu. Ale s koncom tej prvej sa začína ďalšia, rovnako dôležitá etapa – aby sa vysadené stromy dožili vysokého veku v dobrej kondícii a plnili čo najlepšie všetky funkcie, ktoré od nich očakávame, je potrebné sa o vysadené stromčeky postarať. A to nielen priamo v deň výsadby, ale celé nasledujúce roky.

O tom, prečo, ako dlho a akým spôsobom sa starať o stromy vysadené v voľnej krajine, vrátane stromov ovocných, bude na webinári hovoriť Róbert Podoba zo združenia @Ovocný strom. Spolu s ďalšími mladými ľuďmi patrí do skupiny, ktorú pred rokmi spojil záujem o ovocinárstvo a prírode blízke hospodárenie v krajine. Počas rokov získal zručnosti a skúsenosti, a spolu s kolegami a kolegyňami založil združenie sadárov. V rámci neho pestujú a sadia stromy, ošetrujú ich, ale aj vzdelávajú a zdieľajú svoje vedomosti s tými, ktorí to potrebujú.

Rámcový program:
• Martina Paulíková: úvod a predstavenie hosťa
• Róbert Podoba, združenie Ovocný strom: Starostlivosť o stromy vysadené v krajine, vrátane stromov ovocných
• diskusia, odpovede na otázky z četu alebo pripravené otázky
• záver a zhrnutie

Prečo to robíme?
Formát moderovaných online prezentácií príkladov dobrej praxe je podporou pre ľudí, ktorí chcú sadiť stromy a starať sa o ne. Postupne predstavujeme jednotlivé aspekty, čo to znamená „dobrý projekt“ v Nadácii Ekopolis v spolupráci s našimi pozvanými hosťami, ktorí sú odborníci v danej problematike, ktorej sa v aktuálnej časti venujeme. Možnosťou pre verejnosť je naživo sa zapojiť do diskusie a klásť otázky. Stretnutia sú streamované online na FB stránke a zároveň sa z nich robí záznam, ktorý je verejný.
Všetky doterajšie online semináre nájdete na našom Youtube kanáli.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.