V školách po Slovensku vyrástli zelené oázy


Grantový program Zelené oázy nepretržite už 17 rokov finančne podporuje zmysluplné nápady a projekty zamerané na výsadby drevín a rôzne zelené riešenia. Od svojho vzniku podporil 418 projektov po celom Slovensku a prerozdelil sumu viac ako milión eur.

V tomto ročníku získalo podporu 26 projektov po celom Slovensku. Od jari až do jesene vytvorili dobrovoľníci miesta plné zelene a my vám ich postupne predstavíme:

Základná škola s materskou školou, Spišské Bystré – projekt Prírodná klimatizácia z ovocných stromov

ZŠ s MŠ Spišské Bystré sa snaží na svojej školskej záhrade pracovať s prírode blízkymi opatreniami, vďaka ktorým sa aj pedagógovia a detí učia lepšiemu hospodáreniu s energiami a v konečnom dôsledku výsledok pomôžu aj šetreniu školského rozpočtu.

Ako píše organizátor výsadby: „Zámerom bolo vysadiť ovocný sad v nevyužívanej časti školskej záhrady, ktorý bude zároveň slúžiť ako prírodné okenice na školskej telocvični. Stromy počas vegetačného obdobia budú svojimi korunami a listami vytvárať prirodzený tieň a tak budú ochladzovať školskú telocvičňu a naopak, v čase zimných mesiacov, keď opadne lístie z ovocných stromov, ich koruny budú prepúšťať potrebné slnečné svetlo, aby sa slnko mohlo svojimi lúčmi podieľať na vykurovaní telocvične. Ovocné stromy poskytnú dostatok potravy pre školské včelie rodiny, ktoré sú situované v blízkom apidomčeku.Vodu na polievanie ovocných stromov zabezpečia nádrže, ktoré zadržia dažďovú vodu zo strechy telocvične.“

Základná škola Slovenské Pravno – projekt Školské arborétum

V Obecnej základnej škole v Slovenské Pravno sa rozhodli premeniť nevyužívanú plochu za telocvičňou na malé školské arborétum. Arborétum si vysnívali učitelia aj žiaci. Spolu plánovali, spolu písali projekt a samozrejme spolu aj sadili. Na školskom dvore pribudli jarabiny, orechy, moruše, slivky, jabloň, buk, dub, javor, hrab, a mnoho ovocných kríkov. Práce ešte neskončili, vysadené stromy budú ukotvené, v priestore pribudne svojpomocne zhotovené sedenie a záhony a osadia aj vtáčie búdky.

Pani učiteľky aj deti majú už teraz veľa plánov ako zhodnotiť dozreté ovocie a využiť tieň stromov pri vyučovaní odborných predmetov. Ako povedala pani učiteľka, ktorá projekt iniciovala: „Žiaci nesedia v laviciach, spolupodieľajú sa na vytváraní prostredia, čím si vytvárajú pozitívny vzťah k prírode. S veľkým elánom si pestujú zeleninu, polievajú, okopávajú, tvoria herbáre, čím spoznávajú vzťahy a závislosti medzi jednotlivými časťami prostredia. Chceme vytvoriť zelenú oázu – školské arborétum, zadržiavať vodu v prírode, ochladiť prostredie pre nás všetkých v obci.“

Základná škola Jozefa Krónera v Martine – projekt Dážď je život!

Učitelia a žiaci zo Základnej školy Jozefa Krónera v Martine premenili vďaka podpore z grantového programu Zelené oázy nevyužívaný trávnik medzi budovou školy a budovou jedálne na dažďovú záhradu. S pomocou šikovného školníka napojili vonkajšie žľaby z jedálne a vodu sťahujú do stredu dažďovej záhrady. V tejto základnej škole to s ekológiou myslia vážne. V areáli majú už niekoľko malých, ale užitočných riešení. Jedným z nich je aj sťahovanie dažďovej vody v átriu školy, ktorou deti zalievajú malú okrasnú a bylinkovú záhradku. Nie náhodou je táto škola držiteľom medzinárodného certifikátu Zelená škola.

Toto nám napísali žiaci, ktorí si projekt vysnívali: „O dažďovú záhradu sa budeme starať my žiaci na hodinách environmentálnej výchovy a techniky v rámci vyučovania, prípadne v rámci mimoškolskej činnosti v poobedňajších hodinách. Rovesníckym vzdelávaním mladších žiakov im časom posunieme štafetu v starostlivosti.“

Okrem toho, že sa žiaci naučili a zdokonalili v záhradných prácach, podporil sa aj ich vzťah k prírode a starostlivosť o vysadené stromčeky. A v neposlednom rade, učitelia v nich pri týchto školských projektoch podporujú vzťah k dobrovoľníctvu a rozvíjajú tímovú prácu.

#zeleneoazy #spoludokazemevela

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.