Na Slovensku vznikne unikátny Living Lab


V najbližších 2 rokoch budeme realizovať projekt Living Lab v spolupráci so SAV (Slovenská akadémia vied) – Arborétum Mlyňany a s podporou DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).

Hlavným cieľom projektu je podporiť širšie uplatnenie postupov regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva na Slovensku. Všetky aktivity plánované v projekte sú zamerané na podporu zavádzania inovatívnych poľnohospodárskych metód, ktoré sú prospešné pre životné prostredie a zmierňujú negatívne účinky zmeny klímy.

„Prvým krokom bude zosumarizovať dostupné zahraničné a domáce odborné a vedecké informácie vhodné pre slovenské podmienky z nových odborov agrolesníctva a regeneratívneho poľnohospodárstva. Tieto informácie sa budú zhromažďovať, spracovávať a ďalej šíriť prostredníctvom špecializovaného portálu www.prepodu.sk, online informačnými materiálmi a organizovaním exkurzií,“ uvádza Martin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Okrem vydania tlačenej a online publikácie s touto tematikou, ktorá doteraz na Slovensku absentuje, budú pre prenos informácií zorganizované exkurzie priamo v reálnych podmienkach praxe, v existujúcich agrolesníckych systémoch alebo regeneratívne obhospodarovaných poliach, či v živom laboratóriu, ktorého zriadenie je tiež jedným z cieľov tohto projektu. V rámci projektu bude publikovaných 10 informačných a vzdelávacích videí o význame agrolesníctva a regeneratívneho poľnohospodárstva.

„Vďaka projektu vznikne v Arboréte Mlyňany unikátne centrum, tzv. Living Lab. Living Lab bude jedným z prvých demonštračných centier svojho druhu na Slovensku, kde sa komplexne na jednom mieste budú uplatňovať princípy regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva,“ dopĺňa Martin Gálik.

Viac infomácií nájdete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.