Novoročné prijatie u prezitentky Zuzany Čaputovej


Nenechajte sa rozdeliť. Tak znelo posolstvo prezidentky Zuzany Čaputovej počas príhovoru pri príležitosti tradičného prijatia zástupcov predstaviteľov neziskového sektora na Slovensku.

Väčšina obyvateľov Slovenska bude aj tento rok v kontakte s nejakou organizáciou občianskej spoločnosti, aj keď si to možno vôbec neuvedomia. Či už ako klienti neštátnych zariadení sociálnych služieb, ako deti a študenti vzdelávajúci sa po vyučovaní alebo na letných táboroch, ako návštevníci nezávislých divadelných predstavení, výstav a festivalov, kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí, alebo napríklad ako účastníci rôznych kurzov a konferencií. Skrátka, v každej oblasti spoločenského diania na Slovensku nájdeme aktívne občianske združenie, nadáciu, neziskovú organizáciu či neformálnu skupinu angažovaných ľudí.
Občianska spoločnosť často dopĺňa rolu štátu, niekedy dokonca nahrádza absenciu štátnych riešení. Nesmierne ma preto mrzí, keď si uvedomím, akú časť energie musí občianska spoločnosť namiesto poslania svojich organizácií venovať obrane pred politicky motivovanými útokmi. O to väčšie uznanie im patrí za chuť a odvahu, s ktorou sa púšťajú do nových a nových projektov. Mojim prianím a zároveň prosbou na reprezentantov občianskej spoločnosti bola veta „nenechajte sa rozdeliť“. Silnú občiansku spoločnosť s fungujúcimi a funkčnými mimovládnymi organizáciami potrebuje každá demokracia, aj tá naša, slovenská. Viem, že to je niekedy náročné alebo únavné, ale vernosť ideálom a poslaniu mimovládnych organizácií je obrovská hodnota. Ukazuje, čoho sú dobrí ľudia na Slovensku schopní, aký je potenciál našej krajiny. Pri pohľade na zástupcov mimovládnych organizácií sa v mysli vybavovalo množstvo stretnutí, ktoré sme spolu za takmer päť rokov vo funkcii absolvovali. Ľudských, príjemných stretnutí, z ktorých mnohé viedli ku aj konkrétnym výsledkom. O to viac si vážim slová jedného z účastníkov stretnutia, že prezidentský úrad nevnímal ako úrad moci, ale ako úrad pomoci. Ďakujem za tieto slová podpory a občianskej spoločnosti na Slovensku prajem zmysluplný rok 2024.

Ďakujeme pani prezidentke za prijatie, jasný a vecný postoj i osobný a ľudský prístup a to nie len včera, ale počas celého jej pôsobenia v úrade. Bolo nám cťou sa zúčastniť novoročného prijatia v Prezidentskom paláci. Zo stretnutia bolo cítiť obrovskú podporu a ocenenie práce ľudí z neziskových organizácií. Sme nesmierne radi, že sme mohli byť pri tom a osobne pani prezidentke poďakovať.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.