Stretnutie projektu ICTr


V dňoch 14. a 15. mája sme sa zúčastnili na pracovnom stretnutí projektu ICTr vo Valticiach na južnej Morave. Na stretnutí sme sa nielen zúčastnili, ale sme ho spolu s Partnerství, o.p.s. aj organizovali. Projekt, ktorý je podporený programom Stredná Európa a Slovenskou republikou, je zameraný na vytvorenie inovatívneho cykloturistického produktu pozdĺž diaľkovej cykloturistickej trasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony, ktorá vedie po bývalej hranici medzi Východom a Západom od Barentsovho mora až k Čiernemu moru. Dnes je táto trasa aj certifikovanou Kultúrnou cestou Rady Európy. Na projekte ICTr sa zúčastňuje 12 partnerov z európskych 9 krajín, vrátane Nadácie Ekopolis.

Na stretnutí sme prebrali doterajší priebeh projektu a naplánovali jeho najbližšie kroky. Projekt začali v marci 2023 a odvtedy sme už dosiahli niektoré významné mílniky, napríklad veľmi obsiahly a podrobný prieskum potrieb podnikateľov v cykloturizme, analýzu kalkulačiek uhlíkovej stopy a výber najvhodnejšej pre účely projektu, v štádiu finálneho draftu je systém na monitorovanie dopadov cykloturistiky na ekonomické, spoločenské a životné prostredie. Zostavený je aj koncept tzv. booking centers, ktoré inovatívnou digitálnou formou poskytnú malým podnikateľom v regióne možnosť zapojiť sa do poskytovania služieb cykloturistom. Pripravené sú aj tri testovacie cykloturistické putovania v severnej (Poľsko a Nemecko), strednej (Česko, Rakúsko a Slovensko) a južnej (Maďarsko, Slovinsko) projektovej oblasti, ktorých cieľom je otestiovať vznikajpúci produkt tak, aby bol pripravený na pilotnú sezónu 2025. V strednej časti sa testovacia výorava začne už na začiatku júna a na Slovensku povedie od Moravského Sv. Jána popri rieke Morava až do Bratislavy.

V ďalších mesiacoch, najmä na jeseň, budeme organizovať školenia a mentorské prograny  pre malých podnikateľov tak, aby boli lepšie pripravení zapojiť sa do cykloturistických produktov. Nadácia Ekopolis bude mať tiež na starosti vytvorenie tzv. Good Impact Programu, ktorého cieľom je kompenzácia negatívnych dopadov na miestnej prostredie. Pôjde o finančný mechanizmus na podporu takých miestnych spoločenských a environmentálnych iniciatív popri  trase, ktoré eliminujú negatívne vplyvy turizmu.

Diskusie na stretnutí boli veľmi podnetné, presahovali oblasť cykloturizmu a dotýkali sa aj ochrany prostredia, ekonomických princípov malého podnikania v turizme či všeobecných otázok cykloturistiky. Vzhľadom na to, že členmi projektového konzorcia sú naozaj vplyvné organizácie, tak môžeme očakávať, že inovatívne nástroje, ktoré budú výsledkom projektu, ovplyvnia ďalši rozvoj cykloturizmu v Európe.

Súčasťou stretnutia bol aj cyklistický výjazd po EuroVelo 15 Cesta Železnej opony pozdĺž moravsko-rakúskej hranici v oblasti Valtice – Mikulov. Téma Železnej opony je tu dobre interpretovaná a môže byť  dobrou inšpiráciou aj pre jej slovenský úsek.

Ďalšie pracovné stretnutie projektového tímu bude na jeseň v Chorvátsku.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.