Tí čo zanechali stopu. Rozlúčka s programom Active Citizens Fund – Slovakia


V dnešnej dobe sa často stretávame s pocitom, že jednotlivci nemajú možnosť ovplyvniť spoločnosť a jej smerovanie. Avšak, práve vďaka programu Active Citizens Fund – Slovakia sa tieto predstavy rúcajú. Tento program, zameraný na podporu aktívnych občanov, ktorí chcú priniesť pozitívne zmeny vo svojom okolí, sa stal silným nástrojom na vytváranie lepšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Program Active Citizens Fund – Slovakia podporoval slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť bola venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí. Prierezovými prioritami programu boli podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít či zlepšenie pozície občianskych organizácií v spoločnosti.

Program Active Citizens Fund – Slovakia bol súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. Program na Slovensku spravovala Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou. Výberom týchto organizácií sa pokryla pôsobnosť programu na celom území Slovenska, teda aj v menej rozvinutých regiónoch a sprístupnila sa aj pre menšie organizácie, ktoré s podobnými grantovými výzvami mali menej skúseností.

V období 2018 – 2023 rozdelil program Active Citizens Fund v 20 grantových výzvach spolu 8,5 mil. EUR na projekty slovenských občianskych organizácií a poskytol ďalšie podporné aktivity, napr. vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania.

Výstupom tohto významného programu je okrem záverečného podujatia s názvom Tí, čo zanechali stopu, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2024 v Banskej Bystrici aj záverečná brožúra, ktorá obsahuje zhodnotenie programu a prierez podporenými projektami v rámci programu.

Záverečné podujatie

Chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým grantistom, ktorí neúnavne pracovali a pracujú na tom, aby tieto projekty vznikali a rástli. Vďaka vám môžeme povedať, že program ACF Slovakia bol skutočne úspešný a podporil množstvo skvelých ľudí.

Záverečné podujatie „Tí, čo zanechali stopu – Organizácie Občianskej spoločnosti na Slovensku: Výzvy a perspektívy“ sa konalo 19. júna v priestoroch Záhrady – Centra nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Na podujatí vystúpili skvelí rečníci, ktorým sme nesmierne vďační za príspevky a odborné poznatky, ktoré výrazne prispeli k úspechu podujatia a inšpirovali všetkých zúčastnených.

Medzi hlavné časti programu patrili:

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť regionálnej iniciatívy občianskej spoločnosti. Rrealizátormi boli Nadácia Ekopolis Karpatská nadácia Nadácia otvorenej spoločnosti ako konzorcium programu ACF Slovakia v spolupráci s českou Nadace OSF a chorvátskou Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost

Ak vás zaujímajú príbehy a úspechy podporených projektov, neváhajte a stiahnite si našu brožúru, kde nájdete viac informácií o Active Citizens Fund Slovakia a ďalších inšpiratívnych príkladoch. Brožúra je dostupná na našej webovej stránke a ponúka detailný pohľad na to, ako môžeme spoločne meniť svet k lepšiemu.

Stiahnite si brožúru kliknutím sem.

Spoločne môžeme zanechať stopu, ktorá bude viditeľná aj pre budúce generácie. Aj vy ste súčasťou tejto zmeny!

Fotogaléria zo Záverečného podujatia

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.