Program ACF – Slovakia: Konferencia Budúcnosť financovania MVO


Dňa 15. 2. 2023 sa uskutočnila Konferencia Budúcnosť financovania MVO v priestoroch 365.labb v Banskej Bystrici. Konferencia sa týkala  viaczdrojového financovania aktivít MVO, kde sa účastníci dozvedeli „Ako sa nestať závislý na verejných zdrojoch financovania“.

Počas panelovej diskusie sa rozprávali Peter Medveď (riaditeľ Nadácie Ekopolis), Richard Fekete (Slovenská sporiteľna, a.s./Akadémia sociálnej ekonomiky, o.z.), Claudia Alner (CB ESPRI), Zuzana Suchová (Donio n.f.) a Rastislav Mičaník  (správca Nadácie AEVIS) o dôležitosti rozmanitosti financií MVO, ako aj o možnostiach podnikania v rámci organizácie.

V ďalšom bloku sa účastníci dozvedeli o rôznych príkladoch dobrej praxe, kedy organizácie predstavili spôsob ich fungovania a financovania. Predstavili sa Beáta Bobulová (sociálny podnik Drevenô koliesko), Richard Petro (Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor), Lucia Jakubíková (VIA IURIS) a Pavol Ščasný (Združenie STORM). 

Nasledoval blok o aktuálnych možnostiach financovania neziskového sektoru v podaní Miroslava Mojžiša (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Richarda Feketeho (Slovenská sporiteľňa, a.s./Akadémia sociálnej ekonomiky, o.z), Claudie Alner (CB ESPRI) a Zuzany Suchovej (Donio n.f.). 

Po krátkej prestávke nasledovala záverečná časť a to v podobe workshopov. Účastníci si mohli vybrať z dvoch, pričom jeden workshop sa týkal silnej komunikácie a bol vedený Radkou Novákovou a ten druhý sa venoval odolnému finančnému plánu a viedol ho Peter Mészáros.

Počas prestávok sa účastníci, ako aj prednášajúci venovali networkingu a vzájomnému odovzdávaniu know-how a prepájaniu sa.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za obrovský záujem o našu konferenciu a rovnako za to, že ste nám svojou účasťou a aktívnym prístupom pomohli vytvoriť fantastickú atmosféru. Len vďaka Vám sme prežili hodnotne strávený čas. Veríme, že ste si odniesli množstvo podnetov a držíme palce pri rozbiehaní vašich aktivít.

Radi by sme sa s Vami podelili o prezentácie ako aj zhotovené fotografie.

Tešíme sa na ďalšie milé stretnutia 🙂

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.