16. septembra budeme diskutovať o výzvach, ktoré sú na Slovensku pri plánovaní peších zón


Pozvánka na piate pokračovanie z cyklu Záhradné dišputy.

16. septembra 2015 sa o 18. hodine v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici uskutoční už piate podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov septembrových dišpút, ktoré nesú názov Pešia zóna (inak), je pripravená diskusia o výzvach, ktoré sú na Slovensku pri plánovaní peších zón. Podujatie  sa  uskutoční  v  rámci  Programu  Aktívne  občianstvo  a  inklúzia,  ktorý  realizuje Nadácia  Ekopolis  v  spolupráci  s  Nadáciou  pre  deti  Slovenska  a  SOCIA  –  nadácia  pre sociálne  zmeny.

Pešie zóny sú v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou našich miest. Na začiatku 90-tych rokov pritom vyvolával koncept vyčlenenia rozsiahlych priestorov v centrách miest pre peších obavy aj nadšenie. Architekti, urbanisti, dopravný inžinieri, ale najmä zástupcovia samospráv museli riešiť množstvo výziev, učili sa na vlastných chybách alebo potvrdzovali predpoklady na vlastných skúsenostiach. Mnohé veci sa potvrdili, iné predpoklady sa ukázali byť nesprávne. Po cca 20 rokoch sa ukazuje, že pešie zóny nie sú iba priestorom, kde sa má chodiť bezpečne pešo. Plánovanie peších zón a ich premien by malo reflektovať oveľa viac aspektov, ako problém dopravy. Pešie zóny majú zásadný význam pre vnímanie mesta turistami, vytvárajú identitu mesta, ovplyvňujú miestnu ekonomiku aj politiku. Sú miestom pre vytváranie sociálnych kontaktov a posilňovanie väzieb medzi skupinami obyvateľov mesta. Dôležitým sa stal aj environmentálny aspekt (zadržanie vody, teplota, odraz svetla). Výzvou zostáva vyľudňovanie centier miest, čo znižuje atraktívnosť peších zón, ktoré sú ich súčasťou.

„Na septembrových dišputách sa dozviete o skúsenostiach, ako sa plánovali a realizovali pešie zóny v Banskej Bystrici, Zvolene a Martine – čo sa podarilo, čo je inak oproti plánom, odporúčania po rokoch pre budúce projekty peších zón, resp. ich revitalizácie. Predstavíme vám inšpiratívne a pozitívne spôsoby riešenia problémov peších zón a pozrieme sa na projekt predĺženia pešej zóny v Banskej Bystrici cez skúsenosti z minulosti,“ uvádza Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis.

Na podujatí vystúpia:

Ing. Jaroslav Stehlík, zástupca primátorky Mesta Zvolen

Ing. Vladimír Povoda, hlavný inžinier Útvaru hlavného inžiniera a Ing. arch. Kristína Šubjaková, vedúca oddelenia Útvaru hlavného inžiniera – Mesto Martin

Ing. arch. Stanislav Mika – bývalý primátor Mesta Banská Bystrica (1990 – 1994)

Mgr. Jakub Gajdošík – zástupca primátora Mesta Banská Bystrica

Záhradné dišputy, ktoré organizuje Nadácia Ekopolis raz za mesiac, sú osvetovo-vzdelávacie podujatia spojené s diskusiou (dišputou) a neformálnym nádychom (ako posedenie vo vašej záhrade).

Bližšie informácie a link na podujatie na Facebooku nájdete TU.


 

Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.