Do súťaže PRE VODU ponúklo nápady na efektívnejšie hospodárenie s vodou sedem tímov


Sedem nápadov sa uchádza o víťazstvo v súťaži mladých ľudí PRE VODU. Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU, ktorá prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy získajú finančnú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €.

Súťažné návrhy mohli byť zamerané na riešenie niektorej zo 7 modelových situácií zverejnených Nadáciou Ekopolis, ale aj na riešenie iných situácií. „Zadania sa týkali zachytávania dažďovej vody, revitalizácie ramena Váhu, mokrade v Pruskom či riešenia erózie pôdy a záplav pri prívalových dažďoch v obci Sebedín-Bečov,“ hovorí Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis. Súťažiaci mohli spracovať aj vlastný nápad, ktorý bude mať inovatívny a inšpiratívny prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou.

Celkovo bolo do Nadácie Ekopolis doručených 7 súťažných návrhov, ktoré sa týkajú riešenia zavlažovania školského skleníka v Spišskej Novej Vsi a vytvorenia dažďových záhrad v Skalice, revitalizácie starého ramena Váhu, protipovodňových opatrenív obci Sebedín – Bečov a v obci Beluj. Súťažné návrhy obsahujú okrem popisu riešenia aj rámcový odhad financií potrebných realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia.

„Som veľmi rád, že Nadácia Ekopolis dáva možnosť mladým odborníkom zhodnotiť svoje odborné vedomosti v takýchto súťažiach a zároveň ma teší, že mladým odborníkom nie je ľahostajné v akom životnom prostedí žijú a aj takouto formou prispievajú k jeho zmene k lepšiemu,“ uvádza Jozef Belovič, navrhovateľ modelovej situácie z Trnovca nad Váhom, ktorý je hospodárom v Obvodnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Trnovec nad Váhom.

Odborná porota vyberie v druhej polovici februára šesť súťažných tímov študentov, ktoré postúpia do marcového finále. Pred ním budú mať finalisti možnosť absolvovať tréning prezentačných zručností v partnerskej organizácii v Čechách.

Samotné finále sa uskutoční 10. marca 2017 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave, kde finalisti predstavia osobne svoje súťažné návrhy. Na základe tejto prezentácie potom vyberie odborná porota víťazov súťaže. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí, ktoré vyberie odborná porota, získajú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať. Víťaz slovenského finále predstaví svoju prácu na konferencii v Prahe pri príležitosti Dňa vody.

Viac informácií o súťaži získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.