Pozrite si prezentácie zo semináru Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí


Nadácia Ekopolis a Karpatský rozvojový inštitút zorganizovali 22. februára 2017 seminár na tému Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí. Seminára sa zúčastnilo 52  zástupcov samospráv a neziskových organizácií.

Cieľom seminára bolo poskytnúť účastníkom aktuálne a zrozumiteľné informácie o tom, ako reagovať (opatrenia/technické riešenia, nástroje, možnosti poradenstva a financovania a pod.) na stále častejšie extrémne prejavy počasia – ako sú napr. vlny horúčav, suchá, záplavy, búrky, krátkodobé striedanie teplôt či nárast priemernej teploty, s dôrazom na sídelné prostredie miest a obcí.

Prezentácie zo seminára:

Poznámka: Niektorí autori prezentácií si vyhradili rozsah ich publikovania a v prípade záujmu o celé prezentácie odporúčame kontaktovať KRI na kri@kri.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.