ACF-Slovakia: Výzva k výberu odborných hodnotiteľov


Nadácia Ekopolis v spolupráci s Karpatskou nadáciou a Nadáciou otvorenej spoločnosti vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o grant v 5 témach programu ACF – Slovakia.

Celé znenie oznamu nájdete v dokumente Odborné hodnotenie. Spolu s ponukou Vás prosíme aj o vyplnenie a doručenie dokumentu  Súhlas s poskytnutím osobných údajov.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.