Blíži sa druhý ročník inšpiratívnej konferencie Áno, dá sa to!


21. októbra 2015 sa uskutoční v Bratislave podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Konferencia je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce.

Neformálna konferencia Áno, dá sa to! bude slávnostne otvorená o 10:00 v Bratislave v priestoroch Hotela Saffron. Podujatie, ktoré bude moderovať Ivan Ježík z neziskovej organizácie Voices, je určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií.

Na konferencii vystúpia:

 • Zuzana Pohánková (Proti prúdu) – Nota bene – z ulice do života
 • Milan Šagát (Via Iuris) – Z Aarhusu do Bratislavy – Informovaná verejnosť rozhoduje o životnom prostredí
 • Ján Markoš (Živica) – Sokratov inštitút
 • Iva Grejtáková (Človek v tísni) – Rozvíjame komunity
 • Juraj Hipš (Živica), Tatjana Nebel (Urban Agriculture Netz Basel) – Nevyšliapanou cestou
 • Viera Lasáková, Rastislav Lasák (Daphne), Judith Kühne (Verein true move) – Banská Štiavnica − živá učebnica príbehového vzdelávania
 • Michal Schvalb (KRI) – Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia
 • Zuzana Kierulfová (ArTUR) – Zelená obnova, stavanie a bývanie
 • Mariana Kováčová (Centrum Slniečko) – „Partnerstvo“ − najúčinnejší prostriedok v pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie
 • Marián Gliganič (Depaul Slovensko) – Pilotný projekt nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova
 • Katarína Rajcová (ŠOP SR), Béla Bartha (ProSpecieRara) – Bielokarpatský ovocný poklad

Prezentácie nebudú realizované tradičnou formou, pôjde o dynamické vystúpenia zamerané na pozitívne emócie a myšlienky, ktoré budú ilustrované konkrétnymi príkladmi.

Na podujatie sa môžete prihlásiť do 16. októbra 2015 vyplnením prihlášky na tomto linku:http://bit.ly/1Mm9Er5. Účasť na podujatí je bezplatná a organizátori zabezpečujú občerstvenie a obed.

Podujatie sa uskutoční v rámci Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

 

Viac informácií:

Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.