Blíži sa uzávierka súťaže PRE VODU


Mladí ľudia môžu do konca januára 2017 zasielať svoje návrhy efektívneho riešenia hospodárenia s vodou. Najlepšie tri návrhy získajú finančnú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €. Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU, ktorá prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach.

Súťažiť môžu študenti a mladí ľudia do 30 rokov, ktorí si môžu vybrať konkrétny problém zo zoznamu zadaní, zverejnených na webe súťaže www.sutazprevodu.sk. Zadania sa týkajú sa zachytávania dažďovej vody, revitalizácie ramena Váhu, mokrade v Pruskom či riešenia erózie pôdy a záplav pri prívalových dažďoch v obci Sebedín-Bečov. Súťažiaci môžu spracovať aj vlastný nápad, ktorý bude mať inovatívny a inšpiratívny prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa ale len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka pre CSR zo spoločnosti Nestlé.

V priebehu októbra a novembra 2016 sa uskutočnili v troch slovenských mestách semináre, ktorých cieľom bolo informovať a inšpirovať nielen študentov a mladých ľudí zapojených do súťaže PRE VODU, ale aj všetkých tých, ktorí na akejkoľvek úrovni rozhodujú o využití krajiny, vode a sídlach, aby plánovali a realizovali opatrenia na efektívne hospodárenie s vodou. Semináre boli otvorené aj pre odbornú verejnosť, zamestnancov verejnej správy, akademickú sféru, aktívnych občanov a členov mimovládnych organizácií.

„Súťaž je podľa mňa výnimočná hlavne svojou témou, ktorú naša spoločnosť – štátna správa a samospráva – dlhodobo ignoruje a podceňuje, a pritom ide o životne dôležitú tému pre všetkých, pre širšie dosahy v podobe spôsobu obživy, vlny imigrácie atď. Výnimočné ani nie je, že začína tému riešiť tretí sektor, deje sa tak, vždy, keď je problém ignorovaný tými, ktorí majú v rukách moc a zákon…. ale že ju rieši celá škála verejnosti od študentov cez  neziskovky, radových občanov, učiteľov a pod. Vodu zrejme vníma obyčajný človek omnoho citlivejšie ako politik a správca vecí verejných,“ uvádza Ing. Eva Wernerová, mentorka a členka hodnotiacej poroty.

Súťažný návrh je potrebné zaslať do konca januára 2017. Okrem popisu riešenia musí obsahovať aj rámcový odhad financií a vyhodnotenie rizík riešenia. Odborná porota následne vyberie šesť súťažných tímov študentov, ktoré postúpia do marcového finále. Pred ním budú mať finalisti možnosť absolvovať tréning prezentačných zručností v partnerskej organizácii v Čechách.

Súťaž PRE VODU mi dala možnosť uplatniť vedomosti v problematike, do ktorej sme nahliadli počas môjho štúdia. A teda, mal som možnosť vyskúšať vyriešiť problém v praxi, pomôcť tam, kde to je potrebné, zlepšiť svoje prezentačné schopnosti, naučiť sa niečo nové od odborných mentorov a v neposlednom rade spoznať množstvo zaujímavých ľudí. Súťaž je výnimočná tým, že sa snaží pomocou inovatívnych nápadov mladých ľudí ponúknuť bezplatné riešenie problému, ktoré je taktiež prehodnotené aj odbornou porotou,“ približuje Michal Gašparovič, ktorý získal 2. miesto v súťaži PRE VODU 2015/6.

10. marca 2017 prebehne finále súťaže, v rámci ktorého finalisti odprezentujú návrhy pred porotou a porota vyhlási výsledky súťaže. Tri ocenené návrhy mladých ľudí získajú odmenu vo výške 1100 €, 550 € a 200 €. Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať. Víťaz slovenského finále predstaví svoju prácu na konferencii v Prahe pri príležitosti Dňa vody.

Viac informácií o súťaži PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.