Chaty v národných parkoch Slovenska majú šancu ozelenieť


Nadácia Ekopolis a spoločnosť KOOR, s.r.o. spúšťajú na Slovensku nový projekt, zameraný na ekologizáciu horských chát v národných parkoch. Projekt, podporený nemeckou nadáciou DBU, sa bude venovať najmä oblasti výroby, skladovania a šetrenia energie, manažmentu pitnej a úžitkovej vody, odpadov a odpadových vôd a protipožiarnej ochrany.

Cieľom projektu je ukázať na konkrétnych praktických príkladoch, že environmentálne technológie sa dajú využiť aj v obtiažnych horských oblastiach. Aktuálna prvá fáza projektu, ktorá potrvá do jari budúceho roka, mapuje súčasné pomery na chatách a identifikuje možné ekologizačné opatrenia, ktoré by sa dali na chatách realizovať.

Dvanásť chát, ktoré sa dostali do užšieho výberu, sa nachádzajú v štyroch národných parkoch – v Tatranskom národnom parku a v národných parkoch Nízke Tatry, Veľká Fatra a Muránska planina. Pre lepšie otestovanie rozličných podmienok boli chaty vybraté tak, aby medzi nimi boli veľké chaty i malé útulne, chaty nedostupné inak ako peši i chaty dostupné autom, chaty vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb i štátu. Ekologizačné opatrenia budú podporené najmenej na šiestich z nich, pričom o finálnom výbere chát rozhodne donorská nadácia DBU na základe podkladov a odporúčaní, ktoré dodá Nadácia Ekopolis a KOOR, s.r.o.

Ing. Michal Kováčik, manažér projektu za firmu KOOR, o projekte povedal: „Chatám, na ktorých sa podarí projekt zrealizovať, sa výrazne zvýši efektívnosť prevádzky a užívateľský komfort návštevníkov a zároveň sa znížia prevádzkové náklady. Projekt má aj edukatívny charakter, môže slúžiť ako inšpirácia pre návštevníkov chát, aby sa správali ekologicky aj u seba doma.“

Projektom by sme radi prispeli ku skvalitneniu podmienok pre návštevníkov horských chát a útulní pri súčasnom znížení dopadov ich prevádzky na cenné prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Turisti, ktorí tieto horské chaty využívajú ako zázemie pri spoznávaní prírody, tak získajú nielen lepšie služby, ale aj možnosť oboznámiť sa s modernými zelenými technológiami. V neposlednom rade projekt zapadá do našich aktivít, ktorými už vyše 20 rokov zlepšujeme podmienky pre udržateľné turistické využívanie cennej slovenskej prírody,“ uviedol k projektu riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď.

Nadácia Ekopolis má 25-ročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU) podporuje široký okruh projektov, ktoré sa týkajú ekológie, životného prostredia a záchrany architektonického dedičstva. Firma KOOR, s.r.o. je slovenskou firmou pôsobiacou v oblasti realizácií projektov riešenia úspor energií a znižovania negatívnych dopadov ľudskej činnosti na životné prostredie.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.