Dobrovoľníci prepojili obce Zálesie a Ivanka pri Dunaji lávkou cez Bielu Vodu


Vybudovaním pešej lávky sa konečne spojili dve susedné obce Zálesie a Ivanka pri Dunaji.V nedeľu, 13. decembra 2015 o 14. hodine sa uskutoční slávnostné otvorenie projektu. Tento projekt získal podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Keďže pre obyvateľov Zálesia aj Ivanky pri Dunaji bola realizácia prepojenia obcí už dlho vytúženým snom, uchádzali sa v o podporu v rámci grantového programu Zelené oázy. Projekt získal finančné prostriedky vo výške 3 700 eur. Pri realizácii projektu pomáhali členovia združenia Naše Zálesíčko, OZ Spirituale, dobrovoľníci združení okolo Lodenice a ďalší dobrovoľníci z obce Zálesie a Ivanka pri Dunaji.

Dobrovoľníci vybudovali drevenú lávku preklenujúcu potok Biela Voda a v mieste, kde sa občas zdvíha spodná voda, vybudovali aj drevenú plošinu. Na lávku osadili tabuľky s popisom miestnej fauny a flóry a v priestore doplnili 2 smetné koše a 4 lavičky. Realizáciou projektu vytvorili alternatívne pešie a cyklistické prepojenie medzi obcami.

„Chodník zo Zálesia do Ivanky pri Dunaji chceme zapojiť do regionálnych trás či už cyklistických alebo turistických, ako aj do náśho dlhodobejšieho projektu kultúrnej krajiny, v ktorom chceme budovať stromoradia a body v krajine vzájomne ich sieťovať,“ uvádzajú realizátori projektu.

Viac informácií o projekte: Občianske Združenie Naše Zálesíčko, nase.zalesicko@gmail.com, 0907 748 337.


Viac informácii o grantovom programe Zelené oázy:

V 9. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 19 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Novinkou tohto ročníka bola osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celková podpora alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách.

V grantovom programe Zelené oázy bolo od roku 2007 podporených celkovo 184 projektov v celkovej sume takmer 455 tisíc eur. Cieľom programu Zelené oázy je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.old.ekopolis.sk, www.oazy.sk  a www.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, hronec@ekopolis.sk, 048 / 470 1095, 0911 452 457.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.