Druhé plánovanie parčíka pri Hrone a železničnej stanici s verejnosťou


Nadácia Ekopolis a Mesto Banská Bystrica srdečne pozývajú na druhé plánovacie stretnutie ku vytvoreniu nového parčíka pri žel. stanici Banská Bystrica – mesto, ktoré sa uskutoční 21. 11. 2019 od 17,00 v zasadačke č. 290 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Na začiatku októbra 2019 sa priamo na priestore konalo prvé verejné plánovacie stretnutie, na ktorom bola predstavená štúdia vytvorenia parčíka z dielne ateliéru 2ka. Po získaní názorov od verejnosti prebehlo niekoľko konzultácií so zainteresovanými subjektmi. Následne autori štúdie spracovali jej aktualizáciu. Tú, spolu so získanými podkladmi a názormi verejnosti, predstavia zástupcovia Nadácie Ekopolis na druhom plánovacom stretnutí.

Organizátorom stretnutia je Nadácia Ekopolis a Mesto Banská Bystrica. Cieľom celého procesu participatívneho plánovania je overenie resp. dopracovanie finálnej podoby štúdie úprav, na základe ktorej bude spracovaná projektová dokumentácia budúceho parku pri železničnej stanici.

Prečítajte si všetky spracované Podnety z plánovacieho stretnutia.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.