Hlasovanie je ukončené, čoskoro odhalíme Strom roka 2019


Jeden z finálových stromov 17. ročníka celoslovenskej ankety sa čoskoro bude môcť popýšiť titulom Strom roka 2019 a postúpi do súťaže Európsky strom roka.

Anketa svojim poslaním už sedemnásť rokov upozorňuje na význam, hodnotu, krásu stromov, prispieva k ich ošetreniu a v mnohých prípadoch aj k ich záchrane. „Sme veľmi radi, že i tento rok bol pre anketu opäť úspešný. Do hlasovania i sprievodných súťaží sa zapojilo množstvo ľudí, a to nie len na internete, ale aj na kultúrnych a rôznych iných podujatiach počas leta,“ hovorí Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis. „Teraz nasleduje najdôležitejšia a najočakávanejšia časť – sčítavanie hlasov verejnosti a zo škôl, ktoré sa zapojili do súťaže o výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES. Meno tohtoročného víťazného stromu a ostatných víťazov oznámime na oficiálnej konferencii počas októbra,“ dopĺňa Ragalová.

Víťazný strom dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko, finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur a postúpi do súťaže Európsky strom roka. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú taktiež odmenení a to knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum. Ďalej sa ocenenia dočkajú aj tri víťazné školy a ľudia, ktorí sa zapojili do Instagram súťaže Tour de Strom.

„V tomto ročníku sa nám vďaka partnerovi ankety ISA Slovensko opäť podarilo zorganizovať aj verejné ošetrovania a semináre pre samosprávy zamerané na osvetu v téme ošetrovania stromov. Spolu s odborným garantom sme vybrali na ošetrenie tri stromy, ktoré to naozaj potrebovali a vyberali sme  spomedzi všetkých nominovaných v tomto ročníku ankety,“ hovorí Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Certifikovaní arboristi ošetrili počas víkendu dva stromy – Jaseň štíhly z obce Bottovo, okr. Rimavská Sobota (certifikovaný arborista Marek Áč a arboristi Michal Kuzma a Martin Kolenič) a Lipa malolistá zo Spišskej Novej Vsi (certifikovaní arboristi Martin Kolník a Stanislav Germuška a arborista Tomáš Novotný). Sekvojovec mamutí si na svoje ošetrenie ešte týždeň počká. „Verejné ošetrenie vybraných stromov spojené s prednáškou a výkladom o arboristike má veľký význam z hľadiska osvety a medzi obyvateľmi má pozitívny ohlas. Samosprávy do ktorých arboristi prídu, sú radi, že sa ich prihlásenému stromu venuje odborná starostlivosť a zároveň sa môžu dozvedieť niečo nové. Tieto ukážky a prednášky vždy prilákajú veľa obyvateľov, detí zo škôl, odbornú aj laickú verejnosť, ktorá sa o arboristike dozvedá často po prvý krát,“ hovorí Eva Lalinská z ISA Slovensko. „Je dôležité, aby sa ľudia dozvedeli čo pre nás stromy znamenajú, prečo ich musíme chrániť a ako sa o ne správne starať. Navyše praktická ukážka ošetrenia stromu stromolezeckou technikou, je pre zúčastnených zážitkom, na ktorý sa vydržia pozerať vytrvalo až dokonca,“ dodáva s úsmevom Lalinská.

Kontakty:  Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01, Banská Bystrica,

Programový manažér: Milan Hronec, tel. 048 / 470 10 95,  0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

PR a komunikácia: Martina Ragalová, tel. 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.