Hlasovanie o Strom roka 2013 je odštartované


Banská Bystrica, júl 2013

Od dnes do konca septembra 2013 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov – finalistov ankety Strom roka  a podporiť tak jeho ošetrenie. Cieľom ankety, ktorej jedenásty ročník vyhlásila v apríli Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazný strom  bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po druhý rok spevák Peter Lipa. 

 Do májovej uzávierky prišlo do Nadácie Ekopolis  65  stromov z celého Slovenska.
„Prihlásených bolo 16 druhov drevín, pričom tradične prevažovali lipy a duby, povedal  Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. Dodáva, že „je obdivuhodné, ako sú v mysliach ľudí hlboko spojené niektoré historické udalosti s konkrétnymi stromami. Ako napríklad prechod nemeckého frontu, ktorého pamätníkom je topoľ biely vo Veľkých Bieliciach alebo diskusie národovcov pod košatou lipou malolistou v Zemianskom Podhradí. Podčiarkuje to silný vzťah ľudí ku stromom.“

Z prihlásených stromov vybrala porota začiatkom júna 12  stromov. Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začalo 11. júla 2013 na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2013. Fotografie a príbehy stromov  – finalistov sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis (www.ekopolis.sk).

Hlasovať za svoj strom môže každý,  prostredníctvom SMS správy (na č. 7773, v tvare: STROM medzera a číslo stromu od 1-12), hlasovacieho lístka, poštou alebo priamo na www.ekopolis.sk.

V októbri bude anketa vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2013. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 333 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 333 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum.

Novinkou tohto ročníka je ďalšie bezplatné ošetrenie najmenej desiatich stromov, ktoré budú nominované do ankety Strom roka 2013. Profesionálni akreditovaní arboristi ISA Slovensko ošetria vybrané stromy vo vlastnej réžii, pričom výber stromov urobia na základe ich zdravotného stavu, prístupnosti a geografickej polohy.

12 finalistov ankety Strom roka 2013:

1. Buk lesný Tekovská Breznica (okr. Nitra) 80 rokov
2. Buk lesný Ochodnica – Petránky (okr. Kysucké Nové Mesto) 300 rokov
3. Tisovec dvojradový Želiezovce (okr. Levice) 220 rokov
4. Lipa malolistá Zemianske Podhradie (okr. Nové Mesto nad Váhom) 500 rokov
5. Hruška planá Liptovský Ján (okr. Liptovský Mikuláš) 300 rokov
6. Lipa veľkolistá Pustovec (okr. Kežmarok) 500 rokov
7. Tisovec dvojradový Krupina (okr. Krupina) 105 rokov
8. Dub letný Kremnica (okr. Žiar nad Hronom) 350 rokov
9. Buk lesný Horná Poruba (okr. Ilava) 200 rokov
10. Brest horský Jasov (okr. Košice okolie) 300 rokov
11. Topoľ biely Veľké Bielice (okr. Partizánske) 90 rokov
12. Borovica sosnová Borský Svätý Jur (okr. Senica) 230 rokov


Príbehy nominovaných stromov:

Strom č. 1 – Buk lesný (Fagus sylvatica), Tekovská Breznica (okres Nitra), vek: 80 rokov, obvod: 158 cm,

výška: 10 m

Strom má aj na solitér nezvyčajne krásny vzhľad a robí radosť okoloidúcim turistom  prichádzajúcim ku prírodnej pamiatke Pútikov vŕšok.

Strom č. 2 – Buk lesný (Fagus sylvatica), Ochodnica – Petránky (okres Kysucké Nové Mesto), vek: 300 rokov, obvod: 530 cm, výška: 30 m

Posledná majiteľka samoty spomínala, že pri klčovaní porastov a obrábaní horských políčok okolo roku 1910 nikto nemal odvahu a asi ani silu tento strom vyrúbať pre jeho veľkosť a preto zostal stáť ako jediný mohutný exemplár v širokom okolí a po celé roky poskytoval tieň ťažko pracujúcim na poliach.

Strom č. 3 – Tisovec dvojradový (Taxodium distichum), Želiezovce (okres Levice), vek: 220 rokov, obvod: 516 cm, výška: 29 m

Najvyšší a najstarší chránený tisovec na území Slovenska, nepôvodný druh pochádzajúci zo Severnej Ameriky. Do parku sa dostal vďaka cestovateľskej a zberateľskej vášni rodu Eszterházy, rodu, ktorý založil tento hodnotný park, o ktorí sa aj súčasní obyvatelia mesta príkladne starajú.

Strom č. 4 – Lipa malolistá (Tilia cordata), Zemianske Podhradie (okres Nové Mesto nad Váhom), vek: 500 rokov, obvod 943 cm, výška: 20 m

Lipa je dominantou parku kaštieľa rodiny Ostrolúckych, kde sa v meruôsmych rokoch schádzali významné osobnosti slovenského národného života, obzvlášť pamätné sú stretnutia Ľudovíta Štúra a Adely Ostrolúckej pod touto lipou.

Strom č. 5 – Hruška planá (Pyrus pyraster), Liptovský Ján (okres Liptovský Mikuláš), vek: 300 rokov, obvod: 300 a 274 cm, výška: 30 m

Kmeň hrušky je po zásahu blesku v dávnej minulosti rozťatý na dva samostatné kmene, napriek tomu je hruška zdravá a pravidelne rodí sladko-trpké hrušky „drevienky“. Hruška je domovom rôznych spevavcov a v čase kvitnutia aj požehnaním pre včely.

Strom č. 6 – Lipa veľkolistá (Tylia plathypyllos Scop.), Pustovec (okres Kežmarok), vek: 500 rokov, obvod: 1 050 cm, výška: 34 m

Pravdepodobne najväčšia a najzdravšia lipa veľkolistá na Slovensku. Je jednou z troch líp, ktoré údajne vysadili traja synovia rodiny Gőrgeyovcov niekedy v 14. storočí. V miestnom kostole na ich rodinnom erbe z prvej polovice 17. storočia je vyobrazený symbol – lipový strom.

Strom č. 7 – Tisovec dvojradový (Taxodium distichum), Krupina (okres Krupina), vek: 105 rokov, obvod: 360 cm, výška: 18 m

Tento krásny a vzácny strom, pôvodom zo Severnej Ameriky, rastie v centre Krupiny a je dominantou malého parku s dopravným ihriskom. Svojou majestátnosťou víta deti mieriace do Centra voľného času, ktoré sa nachádza v jeho bezprostrednej blízkosti. Spolu s deťmi však musí znášať množstvo splodín z tisícov áut, ktoré každodenne prechádzajú po medzištátnej ceste vzdialenej iba 10 metrov od jeho kmeňa.

Strom č. 8 – Dub letný (Quercus robur L.), Kremnica (okres Žiar nad Hronom), vek: 350 rokov, obvod: 537 cm,

výška: 21 m

Strom je súčasťou historickej záhrady MUDr. G.K.Zechentera a už z diaľky tvorí dominantu celej záhrady. Obyvatelia Kremnice prechovávajú k tomuto stromu veľkú úctu a hrdosť, ako k pamätníkovi a svedkovi dávnej histórie.  K tomuto 350 rokov starému stromu sa viaže kus histórie starobylého banského a minciarskeho mesta Kremnica, ale aj rôzne príbehy a spomienky miestnych obyvateľov a dodnes je tichým svedkom udalostí tohto krásneho mesta.

Strom č. 9 – Buk lesný (Fagus sylvatica), Horná Poruba (okres Ilava), vek: 200 rokov, obvod: 400 cm, výška: 35 m

Strom okoloidúcich zaujme hneď na prvý pohľad. Hlavne svojim rozprávkovým vzhľadom a bizarnými tvarmi. Je to zachovalý a jedinečný strom, ktorý sa nachádza v peknom prostredí priamo vedľa turistického chodníka z Hornej Poruby na vrch Vápeč.

Strom č. 10 – Brest horský (Ulmus glabra), Jasov (okres Košice okolie), vek: 300 rokov, obvod: 191 cm, výška: 22 m

V povojnovom období pri približovaní dreva konským záprahom sa vlečený náklad dreva  zarýpal do pôdy, a odkryl zakopaný džbán so zlatými mincami. Dodnes sa traduje, že tento poklad práve pri tomto strome našli furmani z blízkej dediny Poproč. Strom solitér je zaujímavý aj svojou korunou a veľkou dutinou na báze kmeňa.

Strom č. 11 – Topoľ biely (Populus alba), Veľké Bielice (okres Partizánske), vek: 90 rokov, obvod: 470 cm,

výška: 22 m

Koncom vojny, 31. marca 1945 sa ustupujúci Nemci chvatom poberali smerom na Topoľčany, cestou zanechávali za sebou spúšť. Na úseku železničnej trate Prievidza – Chynorany vyhodili do vzduchu všetky železničné mosty, medzi nimi aj ten „bielický“ ponad rieku Nitrica.  Na dobovom obrázku, bezprostredne  z konca 2. svetovej vojny, boli zdokumentované škody aj na bielickom moste a práve na jednej z nich možno vidieť aj tento topoľ, vtedy ešte ako mladíka, ktorý dodnes rastie v plnom zdraví a rozdáva radosť okoloidúcim pohľadom naň.

Strom č. 12 – Borovica sosnová (Pinus sylvestris), Borský Svätý Jur (okres Senica), vek: 230 rokov, obvod: 256 cm, výška: 8 m

Madam Borovica, ako ju miestni nazývajú, má pod dohľadom miestny cintorín. Na jednej strane „stráži“ zosnulých ako dominanta areálu cintorína, na druhej strane vďaka svojim hrubým konárom siahajúcim až po zem slúži deťom ako rozprávková drevená sieň pri hrách.  

Kontakty:  Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01, Banská Bystrica,

Programový manažér Milan Hronec, tel. 048 / 470 10 95,  0911 452 457, hronec@ekopolis.sk

Podpora bude realizovaná cez Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.