Inšpirácia pre ďalšie kraje


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vypracoval Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Na jeho odbornom oponovaní sa podieľala aj naša kolegyňa Martina B. Paulíková.

Adaptácia (prispôsobenie sa) na zmenu klímy, je jednou z najvýznamnejších aktuálnych výziev pre celý svet. Nielenže dramaticky rastie priemerná ročná teplota, ale narastá aj častosť a závažnosť extrémnych prejavov počasia. Nevyhnutnosť reakcie na prebiehajúcu zmenu klímy je zdôraznená vo viacerých materiáloch národnej a medzinárodnej úrovne ako je napríklad Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy alebo Parížska dohoda, ktorá vstúpila do platnosti počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Katalóg adaptačných opatrení BSK vznikol na základe uvedomenia si nevyhnutnej potreby riešenia tejto témy na regionálnej ako aj lokálnej úrovni.

Samotný Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je prístupný na webovej stránke BSK.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.