Inšpiratívne príklady nakladania s vodou z Ekopolisu v časopise URBANITA


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo dvojčíslo odborného časopisu URBANITA. Je venované problematike zmeny klímy a s tým spojenými výzvami pre mestá a dediny, ich rozvoj a plánovanie. 

Do časopisu Urbanita prispela článkom aj naša kolegyňa Martina Paulíková, ktorá spísala informácie o niektorých zaujímavých riešeniach podporených z grantových programov nadácie v minulosti. Ide o opatrenia, ktoré boli podporené v rámci programu „PRE VODU“ v r. 2013 a 2014.

Viac sa dočítate na stranách 14 až 18.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.