Ižania si vytvorili v centre obce park voľného času


Banská Bystrica, 17.11.2011.

V obci Iža, v komárňanskom okrese, si občania upravili priestor v bývalej záhrade zdravotného strediska. Na svoj projekt získala obec 5 500 € z grantového programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom ČSOB Finančná skupina. Výsledkom ich projektu je vytvorenie zákutia pre rodičov s deťmi, ale aj pre ďalšie skupiny obyvateľov. Slávnostné otvorenie upraveného priestranstva bude v nedeľu 20. novembra 2011 od 14.hod. Súčasťou slávnosti bude aj vysvätenie priestoru, keďže sa nachádza neďaleko kostola.

Upravované miesto je takmer v centre, na najvyššom mieste v obci, ktorá má opakovane problémy pri záplavách so spodnou vodou. Ižania si preto vytvorili nový priestor na tomto chránenom mieste. Po ankete a dvoch verejných plánovacích stretnutiach spracoval architekt finálny návrh úprav priestoru. Ižanom sa podarilo celý priestor upratať, zarovnať a vyčistiť, osadili tiež detské prvky a lavičky. Dobrovoľníci odpracovali takmer 600 brigádnických hodín. V ďalších úpravách budú pokračovať aj v budúcnosti, aby si upravili priestor aj na organizovanie kultúrnych podujatí.

„Priestor sa nachádza v tesnom susedstve pri kostole, ale aj pri kultúrnom dome a zdravotnom stredisku. Pre architekta bolo výzvou nielen skĺbiť predstavy budúcich užívateľov priestoru, ale akceptovať aj blízkosť budov v okolí a existenciu archeologickej lokality z rímskych čias. Kedysi nevyužívané miesto, zarastené a slúžiace iba na odkladanie nepotrebných vecí, sa  zmenilo na priestor, kde je príjemné sa zastaviť, stretnúť s priateľmi a stráviť čas v bezpečnom prostredí,“ povedala Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

„Som rada, že podporením tohto projektu sme pomohli vyriešiť opakujúci sa problém s lokálnymi záplavami. Úprava priestoru tak prispela ku krajšiemu a bezpečnejšiemu životu Ižanov“, povedala Andrea Király, riaditeľka odboru Public Relations ČSOB.

Viac informácií o projekte Vám poskytne: Ing. Tibor Dittel – prednosta Obecného úradu v Iži, 0905 954 609.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

O programe PrieStory

V 7. ročníku grantového programu PrieStory, ktorého témou bola úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach zničených pri povodniach či zosuvoch pôdy, získalo podporu 5 500 € päť najlepších projektov. V Handlovej, Iži a Martovciach (okres Komárno), Veľkých Kapušanoch a Prši (okres Lučenec) mali  úspešní žiadatelia možnosť zrealizovať svoje nápady a upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina, ktorá počas predchádzajúcich šiestich rokov podporila celkom 28 projektov po celom Slovensku, sumou 144 900 eur.

VII. ročník programu PrieStory 2011 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.