Komunikáciu v ochrane prírody pokrstili lístím


Suchým lístím a dobrým slovom pokrstil v piatok (v reštaurácii Červený rak v B. Bystrici) karikaturista Martin Šútovec alias Shooty a Ján Mičovský zo Štátnych lesov publikáciu Komunikácia v ochrane prírody. Príručku pre zlepšenie komunikácie profesionálnych ochrancov prírody s jednotlivými cieľovými skupinami napísal Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis a aktívny ochranár a Andrej Gašpar, art director a špecialista pre komunikáciu v agentúre Hermann Armin. Vydala ju Nadácia Ekopolis v spolupráci so združením Ekologický turizmus v Európe. Publikáciu finančne podporila nemecká nadácia Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

“Príručka Komunikácia v ochrane prírody vznikala na základe praktických  komunikačných a ochranárskych skúseností. Pri jej písaní sme spolupracovali s odborníkmi z oblasti komunikácie  a trvalo udržateľného turizmu zo Slovenska aj zahraničia. Snažili sme sa čitateľa nepoučovať a tému nekomplikovať, aby skutočne ostala príručkou praktickou, bez úvodzoviek. O tom, do akej miery sa nám to podarilo, verím, že nám povedia jej užívatelia,“ povedal Ján Roháč.

Publikácia formátu A5, má 85 strán a text rozdelený do prehľadných siedmych kapitol. Ako odporúčajú jej autori, netreba ju brať ako učebnicu, ale ako praktickú príručku, ktorú je najlepšie najskôr prečítať a využívať ju podľa potrieb a skúseností každodennej ochranárskej praxe.

Publikácia je súčasťou projektu Komunikačné a interpretačné stratégie ochrany prírody, ktorý spolu s Nadáciu Ekopolis realizuje Správa Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici a  nemecké združenie Ekologický turizmus v Európe. Projekt  je realizovaný na chránenom území Natura 2000 Ďumbierske Nízke Tatry. Informácie a skúsenosti z príručky a niektorých ďalších dokumentov, ktoré v rámci  projektu vznikli, sú využiteľné na ktoromkoľvek chránenom území Slovenska. Projekt bude ukončený v lete 2008.

Poslaním projektu je pokúsiť sa odstrániť nedorozumenia medzi ochranármi a podnikateľmi či investormi v oblasti cestovného ruchu v chránených oblastiach a vytvoriť účinný spôsob na odovzdávanie si včasných a zrozumiteľných informácií  medzi týmito cieľovými skupinami a porozumieť si.

Cieľom projektu je zlepšiť schopnosti štátnych aj neštátnych ochrancov prírody vysvetliť a obhájiť svoje poslanie, komunikovať so zainteresovanými stranami a zvyšovať záujem a  informovanosť o ochrane prírody. Projekt sa zameriava najmä na vzťah ochrany prírody a turizmu, ale jeho výsledky sa môžu  využiť aj pri komunikácii s ďalšími zainteresovanými stranami, ako sú vlastníci pôdy a lesov, samosprávy, veľkí investori a pod.

Kontaktné osoby pre projekt:
Správa Národného parku Nízke Tatry – Ing. Adalbert Mezei, 048/4130888, mezei@sopsr.sk  Nadácia Ekopolis – RNDr. Ján Roháč, rohac@stonline.sk, 0905 240 137

Viac informácií o projekte získate na www.napant.sk/akcie/akcie_proj.htm

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.