V Kostoľanoch nad Hornádom ožila Hrabina


„Komu sa nelení, tomu sa zelení – rozkvitnutá Hrabina“ je názov projektu,  ktorý zrealizovali a slávnostne otvorili v Kostoľanoch nad Hornádom, v miestnej časti Hrabina. Projekt bol podporený sumou 29 500 korún (979 €) z grantového programu Ľudia pre stromy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Skanska – partnerom programu.

Lokalita, ktorá bola predmetom premeny sa nachádza v obci Kostoľany nad Hornádom, v časti zvanej Hrabina. Názov dostala z dôvodu hojného výskytu hrabov, v tejto oblasti. V súčasnosti tu už hraby nerástli a zeleň nebola udržiavaná.

„Do návrhu a realizácie projektu sa zapojili občania žijúci  v okolí Hrabiny,  obecná samospráva aj členovia občianskeho združenia Dedinka,“ vysvetlila Martina  Holková, zodpovedná za projekt.

„Zámerom projektu bolo spevniť svah kameňmi, skultúrnenie a výsadba nových druhov okrasných drevín, a zároveň zachovanie rôznorodosti pôvodných rastlinných druhov v lokalite Hrabina“, spresnil Ján Holko, zamestnanec Skanska Technológie, ktorý z Kostolian pochádza a bol autorom myšlienky zapojiť sa do programu Ľudia pre stromy.

Cieľom programu Ľudia pre stromy je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu prirodzených, vhodných drevín, oživovanie krajiny plošnou a vertikálnou zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i záchranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Viac informácii Vám ochotne poskytne programový manažér Milan Hronec, 048/ 414 5478

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.