V Malinovej vzniklo Zelené srdce


Vysadiť zeleň v centre obce a vytvoriť harmonický celok, ktorý bude slúžiť občanom a návštevníkom na oddych a čerpanie novej energie sa podarilo občanom Malinovej, v okrese Prievidza. Na svoj projekt Zelené srdce obce, podporený z grantového programu Ľudia pre stromy, získali 30 tisíc korún. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Skanska, partnerom programu.

V rámci zamestnaneckého projektu „Zelené srdce obce“ dobrovoľníci vysadili celkom 73 pôvodných stromčekov a kríkov. Vysadenú zeleň zabezpečili proti poveternostným podmienkam a mechanickému poškodeniu kolíkmi. Jedným zo zámerov ich projektu bolo ozdravenie ovzdušia zamoreného emisiami z nováckych elektrární a podpora rozvoja turistického ruchu. „Spoločným úsilím sme my – občania, premenili myšlienky na skutok a s podporou partnera programu vložili kamienok do mozaiky, aby sa obrázok stal skutočnosťou,“ povedala Irena Balážová, z neformálnej skupiny občanov Malinová, ktorá realizovala projekt.

„Je príjemné vedieť, že ľuďom záleží na tom, ako budú žiť, ako bude vyzerať ich obec a sami sa pritom zapoja do práce. Sme radi, že sme podporili ľudí z Malinovej, ktorým nebolo zaťažko pripraviť pekný projekt prospešný celej dedinke. Ním si pripomenú aj 670. výročie založenia obce s tradíciou baníctva. A že história Malinovej stojí za to a nedajú domáci na ňu dopustiť, to vidíte u nich na každom kroku,“ pridala sa Magda Dobišová zo spoločnosti Skanska, partnera projektu.

Cieľom programu Ľudia pre stromy je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu prirodzených, vhodných drevín, oživovanie krajiny plošnou a vertikálnou zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i záchranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Viac informácii Vám ochotne poskytne programový manažér

Milan Hronec, 048/ 414 5478 alebo 0905 266 043, hronec@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.