Mestá a ich obyvatelia, alebo ako urobiť mestá obývateľnejšími?


Pozvánka na workshop a prednášku 2. marca v Banskej Bystrici

Príďte sa inšpirovať, ako nastaviť otvorené a konštruktívne procesy komunikácie a spolupráce medzi samosprávou, verejnosťou, podnikateľmi a ďalšími dôležitými hráčmi v komunite. 2. marca 2015 sa v Banskej Bystrici uskutoční prvé podujatie z cyklu Záhradné dišputy.

Záhradné dišputy, ktoré organizuje Nadácia Ekopolis raz za mesiac, sú osvetovo-vzdelávacie podujatia spojené s diskusiou (dišputou) a neformálnym nádychom (ako posedenie vo vašej záhrade).

Prvé podujatie sa uskutoční 2. marca 2015 v Záhrade – CNK. Prvej témy sa ujala  Milota Sidorová, ktorá je koordinátorkou reSITE, krajinárskou architektkou a  štipendistkou Fulbrightovho programu.

Od 13:00 do 16:30 je pre účastníkov pripravený workshop na tému Aktéri a procesy vedúce k obyvateľnejším mestám. Účastníci workshopu sa dozvedia viac o aktéroch pozitívnych zmien v mestách, vzťahoch a podmienkach potrebných pre tieto zmeny. Budú mať tiež príležitosť zaujímavým spôsobom zistiť, aké rozdielne náhľady na tú istú vec môžu mať rôzni aktéri v tom istom meste a odskúšať si „topánky“ niekoho, koho doteraz poznajú iba v určitej špecifickej situácii. Workshop bude vynikajúcou možnosťou pozrieť sa aj do zákulisia zmien, ktoré nastali v Prahe v nedávnych rokoch a ktorých výsledkom je aj manuál participácie a manuál verejných priestranstiev. Na tento workshop bolo potrebné sa prihlásiť vopred, v súčasnosti je jeho kapacita plná.

Od 18:00 do 20:00 sa uskutoční prednáška Dynamika mestských zmien, na ktorej sa dozviete na príklade mesta Praha ako sa dá dosiahnuť veľa pozitívnych zmien (ako napr. založenie plánovacieho inštitútu, spojenectva s kultúrnymi akciami, spoločná príprava metropolitného a strategického plánu, do ktorej bolo zapojených viac ako 200 ľudí) a kto stál za týmito zmenami. Nazriete do zákulisia mestských zmien a procesov, ktoré sú s tým spojené.

Tešíme sa na vašu účasť!

Link na podujatie na Facebooku sa nachádza TU.

O lektorke: Milota Sidorová /nar. 1986, Nitra, Slovensko/ študovala krajinnú architektúru, grafický dizajn, filmovú produkciu, urbanizmus, sociálny výskum a manažment ľudských zdrojov na rôznych školách v Európe a Ázii. Všetky tieto záujmy sa stretli v téme mesta – v roku 2011 sa počas univerzitnej stáže v Prahe pridala k americkému krajinnému architektovi Martinovi Barrymu a začali s projektom reSITE, ktorému sa venuje ako koordinátorka doteraz. V roku 2012 získala Fulbrightovo štipendium do New Yorku v obore urbanizmus. Okrem reSITE prednáša na rôznych akciách, česko-slovenských univerzitách, konzultuje komunikačné a marketingové stratégie miest vo vzťahu k plánovaniu a občianskej participácii. Verí, že urbanizmus a mestské plánovanie by mali byť široko popularizované a komunikované. Životopis Miloty nájdete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.