Na Slovensku pribudne 24 zelených oáz


Banská Bystrica, 23.02.2009

  Na jar sa začnú práce na 24 víťazných projektoch podporených z grantového programu Zelené oázy. Do jesene tak pribudnú na Slovensku ďalšie zrevitalizované náučné chodníky, parky a zelené verejné plochy. Ide už o 3. ročník environmentálneho programu Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. Obce, školy a občianske združenia, ktoré uspeli v tomto ročníku so svojimi projektmi, získali na ich realizáciu celkovo 56 000 EUR, čo je takmer 1,7 mil. Sk. 

Ak spočítame prínos všetkých troch ročníkov, doteraz sme spolu s Nadáciou Ekopolis pomohli k realizácii 74 zelených oáz na celom území Slovenska, pričom celková výška pomoci prevýšila 150 tisíc EUR. Za mimoriadne dôležité považujem, že tento program  nielen že pomáha zlepšiť ochranu prírody, ale zároveň zvyšuje občiansku angažovanosť a motivuje miestne komunity, aby sa aktívne zaujímali a zapájali do zlepšovania kvality nielen svojho, ale aj života iných,“ povedal Marián Jusko, predseda predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

„ Pri výbere projektov sa členovia poradného výboru riadili kritériami programu. Z nich za najdôležitejšie považovali účasť občanov vo všetkých etapách projektu, citlivý výber vhodných druhov drevín určených na výsadbu,  vzhľadom na lokalitu. Ďalej rozhodovala originalita projektu a jeho celkový prínos pre  miestnu komunitu alebo cieľovú skupinu. Pri zrovnateľnej kvalite projektov členovia poradného výboru zohľadnili aj geografické hľadisko podpory,“ spresnil Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis

 Projekty zaujali nielen nápadom, ale aj svojím spracovaním.  Ako príklad môžeme uviesť vybudovanie náučného chodníka v okolí biologicky cenného Bešanského poldra v CHKO Latorica, ktorý je zaujímavý výskytom dnes už zriedkavých a mimoriadne vzácnych vodných a močiarnych biocenóz. Na relatívne malom území sú koncentrované hniezdne kolónie vzácnych druhov vodného vtáctva, čím je lokalita unikátna v rámci strednej Európy.

 Ďalej zaujal projekt s názvom Turistická brána do dunajských luhov, ktorý podala Obec Bodíky v Trnavskom kraji. Plánujú oživiť  obecný park a umiestniť informačné tabule na začiatku náučného chodníka lužným lesom.

 Členovia Občianskeho združenia Diadém z Martina sa rozhodli sprístupniť a zatraktívniť historicky aj geologicky zaujímavý Attilov pahorok (nazývaný aj Košúty-Hrádok)  na severnom okraji Martina,  v bezprostrednej blízkosti  sídliska Košúty.

Z Prešovského kraja oslovil projekt  Cirkevnej školy v prírode, v obci Juskova Voľa,  s názvom Oddychovo – náučný okruh Bučí laz. Jeho výsledkom má byť vybudovanie turisticko-náučného chodníka v prírodne zaujímavom a rozmanitom okolí .

Do uzávierky programu prišlo 285 žiadostí, v celkovej sume vyše  313 818 EUR ( viac ako 9 mil. 450 tis. Sk). Najviac projektov poslali obecné úrady a týkali sa prevažne výsadby rôznych druhov zelene v obciach, a základné a stredné školy, ktoré chceli upraviť svoje školské areály.  Päť projektov bolo podporených v Košickom kraji, štyri v Trnavskom. Po tri projekty v  Banskobystrickom, Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji. Z Nitrianskeho kraja boli úspešné dva projekty a z Bratislavského jeden projekt.

Projekty budú realizované v období od marca do septembra 2009.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy  2009 a všetkých podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.skwww.slovnaft.sk.

 Podporení žiadatelia :

 Rodičovské združenie pri MŠ Sládkovičova v Modre

Základná škola Holice

Obec Horná Potôň

Obec Bodíky

Obec Dobrohošť

Mesto Komárno

Základná škola J. Kráľa,  Šahy

Bojnický skrášľovací spolok, o.z.,  Bojnice

Obec Kamenná Poruba

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Diadém – občianske združenie, Martin

OZ Lodenica pod orechmi,  Nová Baňa

Centrum voľného času Relax, Handlová

Mesto Handlová

VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita, Čierny Balog

Lenka Špiriaková (Kultúrno-spoločenské centrum Klások), Eva Bukovinová (Detský súbor moderného tanca Dráčik) z Podbrezovej

Obec Mestisko

Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa

Špeciálna ZŠ Chminianske Jakubovany 

Obec Bretka

ZŠ J. Erdélyiho, Veľké Kapušany

Ján Uhrín SOS /BirdLife Slovensko, Senné

Základná škola s Materskou školou Palín

Obec Beša

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.