Nadácia Ekopolis a Market Locator šíria dobré správy


Market Locator, poskytovateľ populačnej analytiky a Nadácia Ekopolis prinášajú informácie o zaujímavých projektoch.

Nadácia Ekopolis je pilotným partnerom nového projektu Market Locatora, ktorého podstatou je podporovať zaujímavosti o Slovensku tým, že pomôže prilákať verejnosť, miestnych obyvateľov, či okoloidúcich turistov, aby spoznávali dobré myšlienky a poklady, ktoré jednotlivé regióny našej krajiny ponúkajú.

Ďalším projektom využívajúcim služby Market Locatora je Prírodný park pri Váhu v Trenčíne, ktorý vznikol s podporou Nadácie Ekopolis.

Táto multifunkčná učebňa v prírode je tvorená 500m dlhým náučno-relaxačným chodníkom medzi Orechovským potokom a Váhom. Je určená pre pešiu, konskú turistiku aj rekreačný beh a jej súčasťou sú aj oddychové zóny s lavičkami, malý genofondový ovocný sad, informačné panely aj ohnisko.

„Snažíme sa o to, aby projekty, ktoré podporíme aj žili, boli navštevované a aby si na ne ľudia zvykli a brali ich ako súčasť svojho mesta. Jarné počasie už láka von a tak sme začali pozývať miestnych obyvateľov s využitím moderného nástroja Market Locator na slnečnú prechádzku práve do Prírodného parku,“ povedal Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Market Locator je inovatívny nástroj, ktorý prostredníctvom jednoduchého web rozhrania umožňuje zacieliť kampaň na pár klikov. Je službou podobnou Google AdWords, avšak vo fyzickom svete – v okolí akéhokoľvek zaujímavého miesta na Slovensku. „Rozhodli sme sa spolu s našimi klientmi podporiť dobré myšlienky tým, v čom sme dobrí – presným zacielením a oslovením verejnosti. Uvedomujeme si svoju úlohu aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti a sme radi, že sa objavujú ďalšie projekty, ktoré pomáhajú komunitnému rozvoju na Slovensku,“ doplnil Peter Fusek, riaditeľ Market Locator.

Na podporu a vtiahnutie do projektu aj mladých ľudí vytvoril Market Locator značku DingoDot – vytrvalého psa dinga, ktorý sleduje, kde vyrástla nová turistická atrakcia, kde zrekonštruovali historickú pamiatku, vyňuchá aj skvelé tipy na rodinný výlet či iné zaujímavosti. „Sme radi, že sme spoločne našli modernú cestu ako osloviť ľudí pre dobrú vec a ukázať im naše aktivity podporujúce rozvoj turizmu,“ dodal na záver Ján Roháč z Nadácie Ekopolis.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.