Nadácia Ekopolis sa zapojila do medzinárodného projektu UrbSpace


Sieť európskych organizácií zahrnutých v medzinárodnom projekte Mestské priestory – zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia (UrbSpace) sa stretla minulý týždeň v Bratislave na oficiálnom otváracom stretnutí k projektu.
V značne konkurenčnom výberovom procese uspel projekt ako jeden z tridsiatich postupujúcich projektov spomedzi 95. žiadateľov na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu Central Europe Programme. 13 partnerov z 8. členských štátov (Talianska, Slovinska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Slovenska a Českej republiky) reprezentuje široké spektrum organizácií pôsobiacich v mestskom prostredí.
Hlavné ciele a výsledky projektu sú:

  • vypracovanie spoločnej stratégie tvorby mestských priestorov
  • vypracovanie nástrojov a smerníc pre udržateľnú tvorbu verejných priestranstiev v mestách
  • 15 obnovených mestských priestranstiev

Okrem toho, projekt napomáha čo možno najväčšej výmene odborných znalostí a skúseností a transferu aktuálnych dobrých postupov obnovy mestských priestorov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu Stredná Európa (Central Europe).

 

Kontakt: Nadácia Ekopolis, Lucia Skokanová, 0905 821 897, skokanova@ekopolis.sk   


História projektového zámeru UrbSpace: Pôvod projektu UrbSpace siaha k práci Regionálneho environmentálneho centra (REC Slovensko) v oblasti mestského prostredia a priestorového plánovania súčasne s praktickými skúsenosťami Nadácie Ekopolis (SR) a Nadace Partnerství (ČR). Posledné dve organizácie úspešne rozvíjali program nazývaný PrieStory, založenom na dobrých skúsenostiach z európskych miest. Hlavnou myšlienkou projektu je ďalej rozvíjať tieto skúsenosti. REC Slovensko sa rozhodlo prijať úlohu vedúceho partnera nového projektu a spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou Partnerství zahájilo proces vyhľadávania európskych partnerov. Cieľom bolo nájsť partnerov so širokým rozsahom záujmov, z rôznych kultúr, s rôznymi skúsenosťami a potrebami. Samospráva Brno (ČR), Samospráva Sopot (Poľsko), Samospráva Brzeg Dolny (Maďarsko), Samospráva Nagykallo (Maďarsko), Technická univerzita vo Viedni, Odbor urbanistického dizajnu a krajinnej architektúry (Rakúsko), Subregionálna rozvojová agentúra Karst Brkini (Slovinsko), Vysoká odborná škola aplikovaných vied v Erfurte (Nemecko), Legambiente Lombardia onlus (Taliansko), RiSSC – Centrum pre výskum bezpečnosti a kriminality (Taliansko), Miestna rozvojová agentúra – La.Mo.Ro. (Taliansko) sú spojení ako partneri projektu.

CENTRAL EUROPE je program Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu medzi krajinami Strednej Európy v záujme zlepšenia inovácií, dostupnosti a životného prostredia, ako aj posilnenia konkurencieschopnosti a atraktivity jej miest a regiónov. Central Europe poskytne 231 miliónov EUR na financovanie medzinárodnej spolupráce, projekty zahŕňajúce verejné a súkromné organizácie z Rakúska, ČR, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky a Slovinska. Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a bude prebiehať od roku 2007 – 2013.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.