Nadácia Ekopolis vyhlásila 5.ročník programu PrieStory


Banská Bystrica , 16.septembra 2008

 

Už  5.ročník grantového programu PrieStory, zameraného na úpravu verejných priestranstiev vyhlásila dnes Nadácia Ekopolis. O podporu sa v otvorenom grantovom kole môžu uchádzať skupiny občanov z miest a obcí a mimovládne organizácie. (pozn. neziskové organizácie sú iba jedným tipom MVO, a okrem n. o. môžu žiadať aj občianske združenia atď.). Žiadatelia majú šancu získať okrem finančnej podpory 150 tisíc korún na projekt aj  technickú pomoc a poradenstvo pri jeho realizácii. Termín uzávierky prijímania žiadostí je

  1. október 2008. Dlhodobým partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.

„Prioritou 5.ročníka programu sú  priestranstvá oživujúce vzťahy. Myslíte tým najmä vytváranie a obnova priestorov na zaujímavé podujatia, úprava parkov, nábreží a námestíčok,  aby slúžili na organizovanie atraktívnych kultúrnych a športových podujatí,“ upresnila Martina Paulíková, manažérka programu.

 Cieľom programu je podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Zabezpečením potrebného vzdelávania, poradenstva a financií chceme pomôcť vytvárať verejné priestory, ktoré budú navrhnuté, vybudované a udržiavané samými obyvateľmi okolitých štvrtí a domov.

Zaktualizuje CSOB

 „ČSOB Finančná skupina podporuje tento program už od roku 2005, pretože si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a zaujíma ju environmentálny dopad aktivít našej civilizácie na životné prostredie krajiny, v ktorej žijeme.“ Daniel Kollár, Country manager ČSOB Finančnej skupiny.

 Podmienky a kritériá grantového programu záujemcovia nájdu na internetovej stránke www.priestory.sk. Úspešných uchádzačov o grant nadácia zverejní v médiách a na webovej stránke grantového programu.

Lektorskú pomoc počas programu PrieStory budú poskytovať skúsení lektori z nezávislej organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) Bratislava.

 Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá:  v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. Tento rok budú dokončené projekty  v Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej, kde tiež dostali aktivní ľudia šancu zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.

Viac informácií: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory, 0915  811 195, paulikova@ekopolis.sk.

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.