Nadácia Ekopolis vyhlasuje 3. ročník programu Ľudia pre stromy


Nadácia Ekopolis vyhlásila 3.ročník grantového programu Ľudia pre stromy. Cieľom programu, ktorého generálnym partnerom je Skupina Skanska v SR, je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou.

„O podporu,  do výšky 80 tisíc korún na projekt, sa môžu v otvorenej súťaži uchádzať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce,  mestá a  príspevkové organizácie“,  informuje Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. Uzávierka prijímania projektov je 14. marca  2008.

V 2.ročníku programu Ľudia pre stromy 2007 bolo podporených 34  projektov v hodnote 1 634 000 korún. Vysadených bolo 10 487 stromov  a kríkov, 25 ošetrených a  zachránených vzácnych stromov a 32 obnovených zelených  verejných priestorov po celom Slovensku,“ hodnotí program Magdaléna Dobišová, špecialistka vonkajších vzťahov  Skupiny Skanska v SR.
„Do 2. ročníka programu poslalo svoje projekty 427 žiadateľov celého Slovenska, z ktorých sme podporili 34 projektov, z toho 5  zamestnaneckých,  “ pokračuje Magda Dobišová. Väčšina z nich (30 ) je už dokončených, zostávajúce projekty budú odovzdané do užívania verejnosti na jar 2008.

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu prirodzených, vhodných drevín, oživovanie krajiny plošnou a vertikálnou zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i záchranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

„Práve výber vhodných drevín, dobrovoľná účasť občanov a rozvíjanie prirodzenej spolupráce medzi partnermi na regionálnej úrovni, budú rozhodujúcimi kritériami pri výbere víťazných projektov, “ zdôraznil  Milan Hronec z Nadácie Ekopolis.

Program má aj zamestnaneckú časť, v rámci ktorej Skupina Skanska v SR podporí najlepšie projekty svojich zamestnancov zamerané na výsadbu zelene na verejných priestranstvách.

Hlavné kritériá pre výber projektov:

 • vhodný výber drevín
 • miera zapojenia verejnosti
 • praktická a finančná účasť ďalších partnerov – miestne mimovládne organizácie, miestna samospráva a podnikatelia, a pod.
 • zaistenie následnej dlhodobej starostlivosti o vysadenú zeleň
 • komplexnosť riešenia – konzultácie s architektom, záhradníkom
 • vhodný výber lokality – uprednostnené budú aktivity v oblastiach s nedostatkom zelene,  resp. v oblastiach najviac zaťažených antropogénnou činnosťou
 • viacnásobný efekt
 • prínos k ekologickej stabilizácii územia
 • estetická hodnota výsadby

Uzávierka, dĺžka trvania projektu:

 • Uzávierka programu: 14. marca  2008
 • Vyhlásenie výsledkov programu: 1.apríla 2008
 • Predpokladané ukončenie projektov: október 2008

Viac informácií získate u Milana Hronca, programového manažéra, Nadácia Ekopolis,
048/ 414 54 78 alebo 0905 266 043, hronec@ekopolis.sk  alebo na www.ekoplis.sk/ludiaprestromy.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.