6.ročník programu Priestory – Krajšie zákutia pre stretnutia susedov


Banská Bystrica, 24.septembra 2009

Témou 6. ročníka programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis, je úprava priestranstiev pre skvalitnenie života obyvateľov – susedov. O podporu sa v otvorenom grantovom kole môžu uchádzať skupiny občanov a mimovládne organizácie. Žiadatelia získajú okrem finančnej čiastky 5 000 € na projekt aj technickú pomoc a poradenstvo pri jeho realizácii. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. 10. 2009. Dlhodobým partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.

„ Tento ročník sme zamerali na vytváranie a obnovu menších námestí pre skvalitnenie života obyvateľov, obnovu verejných priestorov medzi panelovými domami či hustejšou zástavbou v mestskom prostredí tak, aby sa tu mohli stretávať obyvatelia – susedia aj návštevníci z okolia. Podporené však budú aj iné zmysluplné projekty, “ upresnila Martina Paulíková, manažérka programu.

Cieľom programu PrieStory je podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. „Nevyhnutným predpokladom pre udelenie grantu je účasť občanov, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, na plánovaní, príprave a realizácii úpravy verejného priestoru, “ doplnila M.Paulíková.

„Za uplynulé roky sme vďaka tomuto programu pomohli obnoviť niekoľko nevyužitých schátralých priestranstiev, vďaka čomu sú z nich dnes „živé“ miesta, na ktorých sa pravidelne stretávajú miestni obyvatelia. Práve preto vidíme zmysel pokračovať v projekte aj naďalej,“ povedala Tereza Molnár Copláková, riaditeľka Public Relations, ČSOB Finančná skupina.

Podmienky a kritériá grantového programu záujemcovia nájdu na internetovej stránke www.priestory.sk. Úspešných uchádzačov o grant nadácia zverejní v médiách a na webovej stránke grantového programu. Program PieStory má dve kolá výberu projektov. Zverejnenie výsledkov 1. kola bude 30. októbra 2009. Finálne výsledky majú byť známe 15. januára 2010.

Lektorskú pomoc počas programu PrieStory budú poskytovať skúsení externí lektori a lektorka z nezávislej organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) Bratislava.

Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obnovu a oživovanie verejných priestorov za účasti verejnosti začala podporovať Nadácia Ekopolis ako jedna z prvých nadácii na Slovensku. Vďaka získaným skúsenostiam sa zapojila do medzinárodného projektu UrbSpace – zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia. Jeho cieľom je vypracovanie spoločnej stratégie tvorby mestských verejných priestorov, výmena odborných znalostí a aktuálnych trendov obnovy priestorov v mestách. Projekt UrbSpace je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá: v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. V roku 2008 vznikli nové, upravené priestory v Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej.
V tomto roku sú pred dokončením projekty v Banskej Štiavnici, v Haniskej (Košice), Krtovciach (Topoľčany) Medovarciach (Krupina) a v Rumanovej (Nitra), kde rovnako dostali aktívni ľudia príležitosť zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.

Viac informácií: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory, 0915 811 195, paulikova@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.