Dá sa to: Úspechy mimovládnych organizácií predstaví záverečná konferencia Fondu pre MVO


Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujú záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Pre účastníkov sú pripravené inšpiratívne príbehy a projekty, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre mimovládne organizácie.

Konferencia s príznačným názvom DÁ SA TO sa uskutoční 21. apríla 2016 o 10:00 v priestoroch Refinery gallery v Bratislave. Predstaví úspešné príklady mimovládnych organizácií, ktoré realizovali  s podporou donorských krajín Fondu – Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Fond pre mimovládne organizácie patrí v rokoch 2013-2016 ku kľúčovým zdrojom podpory pre aktivity slovenských mimovládnych organizácií.  Štyri slovenské nadácie, ktorým Fond pre MVO zveril do správy 7,4 milióna EUR, podporili v tejto schéme spolu 197 projektov v oblastiach ako je transparentná správa vecí verejných, ľudské práva vrátane práv menšín, rodová rovnosť, boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii, aktívne občianstvo, ochrana životného prostredia a podpora detí, mládeže a rozvoj služieb v sociálnej oblasti.

Podujatie, ktoré bude moderovať Mirka Ábelová, je určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov v uvedených oblastiach, predstavenie príkladov dobrej praxe a priblíženie pozitívnych zmien, ktoré aktivity mimovládnych organizácií prinášajú spoločnosti. 12 vybraných zástupcov spomedzi takmer 200 podporených projektov priblíži svoje praktické skúsenosti a dosiahnuté úspechy. Program je rozdelený do troch blokov, zameraných na aktívne občianstvo, advokáciu a posilňovanie zraniteľných skupín.

Program:

Blok „Nie je nám to jedno!“

–        Michal Ditte (Divadlo Pôtoň) – Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči  zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie

–        Milan Šagát (Via Iuris) – S občanom prichádza zákon

–        Martina Paulíková (Slatinka) – Verejný záujem a záujem verejnosti

–        Slávo Krekovič (a4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru) – Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu

Blok „Meníme pravidlá hry“

–        Eva Vozárová (Aliancia Fair-play) – Využitie crowdsourcingu na zvýšenie kapacít pri kontrole hospodárenia štátu

–        Marián Horanič (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím) – Dôstojný život – právo, nie privilégium

–        Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) – Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

–        Braňo Moňok (Priatelia Zeme – SPZ) – Povedzme si všetko o kompostovaní!

Blok „Otvárame možnosti“

–        David Turčáni (kRaj) – BEEznis – včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho podnikania

–        Lenka Orságová (ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj) –  Učme sa učiť

–        Ivan Mako (Združenie mladých Rómov) – Druhá lastovička

–        Alena Chudžíková (CVEK) – Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska

 

Na podujatie sa môžete prihlásiť do 13. apríla 2016 vyplnením prihlášky na tomto linku: www.tinyurl.com/eeadasato.

Účasť na podujatí je bezplatná a organizátori zabezpečujú občerstvenie a obed.

Kontakt:

Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464

Michaela Kučová, Nadácia otvorenej spoločnosti, michaela.kucova@osf.sk, 0903 451 821

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.