Na energiu s rozumom: prinášame inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni


Pre úspory energie, financií a ochranu životného prostredia môžeme urobiť veľa aj na úrovni správy budov, obcí a miest. Niekoľko úspešných príkladov predstavíme na konferencii Na energiu s rozumom, ktorá sa uskutoční 17. mája 2016 od 13:00 do 16:40 v Elektrárni Piešťany.

Príkladom energeticky úspešného mesta sú Litoměřice. Samospráva všestranne podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie obyvateľmi mesta a realizuje opatrenia na úspory energie. Ušetrené prostriedky prerozdeľuje v dobre nastavenom mestskom fonde, ktorého časť slúži na podporu ďalších úsporných opatrení. Koordináciu aktivít zabezpečuje energetický manažér, mesto Litoměřice túto stálu funkciu zaviedlo v roku 2011. V roku 2014 mestečko s asi 25 tisíc obyvateľmi ušetrilo asi 2,5 milióna českých korún (viac než 90 tisíc eur), no v roku v roku 2030 to má byť až na 8,5 milióna korún (viac než 300 tisíc eur).

Úroveň administratívnej budovy zastúpi sídlo českej organizácie Nadace Partnerství. Tá prevádzkujeunikátny pasívny dom so zelenou strechou a verejne prístupnou vzdelávacou záhradou. Vznikol rekonštrukciou budovy starej viac než 200 rokov do pasívneho štandardu, ku ktorej bola pristavaná nová budova, už ako energeticky pasíva stavba, každá o ploche asi 1000 m2. „V budove priebežne monitorujú spotrebu energií, vody a výrobu tepla a elektrické energie. Vzdelávacie centrum v správe nadácie poskytuje kancelárske a konferenčné priestory, priľahlá záhrada slúži verejnosti na atraktívne environmentálne vzdelávanie a hry. Táto výnimočná stavba získala Cenu ministra životného prostredia v súťaži Stavba roku 2013,“ uvádza Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Aj slovenské prostredie sa môže pochváliť jedinečnými stavbami, hoci menších rozmerov. Výnimočné sú aj využitím prírodných stavebných a izolačných materiálov, napríklad hliny a slamy, pri dosahovaní štandardov pre energeticky pasívne stavby. Zavádzanie nových techník a detailov v realizáciách pasívnych stavieb z prírodných materiálov na Slovensku vďaka odborníkom prináša vyššiu kvalitu a nižšie náklady. Zaujímavosťou je Kupola v Hrubom Šúri, prvá stavba svojho druhu na svete. Realizátori ju postavili len zo slamených balov bez akejkoľvek inej podpornej konštrukcie. Celá energeticky efektívna budova, s vnútornou výškou v strede vyše 5 metrov,  je vybudovaná výlučne z prírodných alebo recyklovaných materiálov.

Praktický rozmer pre zástupcov samospráv, škôl a správcov budov budú mať prezentácie o aktuálnej situácii v súvislosti s využívaním obnoviteľných zdrojov energie, osobitne solárnej energie a súvisiacich trendoch. Účastníci sa dozvedia aj o možnosti využitia komplexných energetických služieb v systéme EPC (Energy Performance Contracting), ktoré predstavuje ucelené riešenie a zmluvne zaručuje dosiahnutie úspor bez zaťaženia rozpočtov.

„Súčasťou podujatia bude aj prezentácia úspešného projektu v školskom prostredí. Fotovoltická elektráreň na streche Základnej školy v Devínskej Novej Vsi s inštalovaným výkonom 6 kW od roku 2014 efektívne prepája energetické a finančné úspory s vyučovaním žiakov,“ dopĺňa Štefan Jančo.

Na podujatie sa môžete prihlásiť do 13. mája 2016 vyplnením prihlášky na tomto linku:http://tinyurl.com/konferenciaenergia. Účasť na podujatí je bezplatná.

Podujatie pripravila Nadácia Ekopolis v spolupráci s CEEV Živica a generálnym partnerom ZSE, a.s.

Kontakt: Štefan Jančo, janco@ekopolis.sk, +421 48 47 01 094.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.