Pôsobenie Fondu pre MVO uzavrela konferencia Dá sa to, podpora mimovládneho sektora bude pokračovať


Konferencia Dá sa to predstavila úspešné príbehy slovenských mimovládnych organizácií. Podujatie symbolicky uzatvorilo pôsobenie Fondu pre mimovládne organizácie na Slovensku a priblížilo pozitívne zmeny, ktoré podporené projekty priniesli. Na konferencii sa hovorilo o úspešných informačných kampaniach, advokácií a zmenách legislatív, ale aj o tom, ako možno bojovať proti rasizmu medzi mladými ľuďmi. Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva potvrdila, že na Fond pre MVO nadviaže nová schéma na podporu mimovládnych organizácií: „Sme presvedčení, že aktuálne udalosti v Európe – ako migrácia a utečenecká kríza, otázka integrácie a nárast intolerancie a extrémizmu – ukazujú potrebu konkrétnych krokov a posilnenia spolupráce.”

Fond pre mimovládne organizácie je súčasťou Európskeho finančného mechanizmu, prostredníctvom ktorého donorské krajiny Nórsko, Lichtenštajnsko a Island prispievajú k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe. Počas programového obdobia 2009 – 2014 sa Fond zameriaval na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, zvýšenie podpory sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Na Slovensku bol realizovaný formou dvoch hlavných programov: Demokracia a ľudské práva, ktorý spravovala Nadácia otvorenej spoločnosti a Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravovalo konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Finančný príspevok Fondu pre MVO vo výške 7, 4 milióna prispel k rozvoju mimovládneho sektora, ochrane zraniteľných skupín, ľudských práv i prírody, zvyšovaniu transparentnosti a spravodlivosti či posilneniu aktívneho prístupu občanov. Celkovo podporil 197 projektov, vrátane bilaterálnej spolupráce s donorskými krajinami. Aj konferencia Dá sa to ukázala dôležitosť životaschopného a stabilne financovaného mimovládneho sektora, ktorý obzvlášť v súčasnej situácií predstavuje protipól extrémistickým a nedemokratickým tendenciám v našom regióne.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.