Rómska konferencia v Banskej Bystrici


V dňoch 21. – 22. októbra sa na pôde Univerzity svätej Alžbety v Banskej Bystrici uskutočnila celoslovenská konferencia s názvom  „Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku“.  Konferenciu spoločne organizovali Nadácia Ekopolis z Banskej Bystrice a Karpatská nadácia z Košíc.

Diskutovalo sa o rôznych prístupoch v oblasti ranej starostlivosti deti z vylúčených komunít,  o výsledkoch  najnovších výskumov v tejto oblasti. Stretnutie umožnilo mimoriadne zaujímavú konfrontáciu praktických výsledkov práce terénnych organizácií venujúcich sa v rámci svojej sociálnej a komunitnej činnosti práve tejto téme a teoreticko – výskumných  projektov vedecko – akademickej obce. Viaceré z prezentovaných praktických projektov a výskumov vzbudili živú diskusiu a potvrdili potrebu úzkej spolupráce organizácií venujúcich sa praktickej terénnej práci  a akademikov a výskumníkov.

Na konferencii participovali štyri najvýznamnejšie  univerzity venujúce sa tejto oblasti. Okrem už spomínanej  to boli aj Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica,   Univerzita Konštatína Filozofa v Nitre a Katolícka univerzita v Ružomberku.

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.