Verejné konzultácie ku grantom EHP a Nórska 2014-2021


Donori zahájili proces verejného pripomienkovania navrhovaných priorít nového programového obdobia grantov EHP a Nórska. Päť prioritných sektorov a 23 programových oblastí, na ktorých sa dohodli prispievateľské krajiny, je popísaných v tzv. Modrej knihe (Blue Book). Pred zverejnením jej záverečnej verzie máte možnosť vyjadriť svoje názory a pripomienky prostredníctvom online konzultácií. Verejné pripomienkovanie je otvorené do 8. júla 2016.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.