Obnovili turistický chodník z Nižnej Boce


V sobotu, 29. novembra slávnostne ukončili v Nižnej Boci projekt obnovy turistického
chodníka.

Členovia občianskeho združenie Ramža získali z programu Živé chodníky na svoj projekt
„Bezpečne spoznávame Národný park Nízke Tatry“, 110 tisíc korún. V rámci neho očistili
turistický chodník z Nižnej Boce na Rovnú hoľu, ďalej do Bocianskeho sedla na hrebeni
Nízkych Tatier a do Vyšnej Boce. Obnovili taktiež značenie a turistické odpočívadlá.

Grantový program Živé chodníky vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, v spolupráci so
spoločnosťou Toyota Motor Slovakia.

Ako upresnila Marcela Herichová, predsedníčka OZ Ramža, na 19 km dlhom turistickom
chodníku Nižná Boca – sedlo Črchľa – Rovná hoľa, Bocianske sedlo, Vyšná Boca obnovili
značenie, v podobe nových smerových tabuliek a kreslených značiek. Pri nástupoch na
turistický chodník v Nižnej a Vyšnej Boci osadili informačné tabule s turistickou mapou.
Ďalej vybudovali dva nové turistické prístrešky v sedle Črchľa a v Bocianskom sedle.

„Trasu bolo potrebné vyčistiť po kalamitách, prerezať a vyčistiť chodník v úseku Črchľa –
Bocianske sedlo, zostup do Starobockej doliny. Na trase z Nižnej Boce – Debnáriková po
sedlo Črchľa vznikol náučný chodník so 7 schránkami, s tématikou fauny a flóry v jeho
okolí,“ povedala Marcela Herichová.

Viac informácií :

Marcela Herichová, predsedníčka OZ Ramža, 0905 321 620

Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis, 0905 240 137.

Cieľom programu Živé chodníky je podporiť citlivú obnovu Vysokých a Nízkych Tatier a zveľadiť rekreačné a poznávacie poslanie tatranskej prírody. Úspešní žiadatelia obnovili a vylepšili turistické značené chodníky, náučné trasy a verejné priestranstvá pre turistov.

Podporu v 1.ročníku grantového programu Živé chodníky získalo päť projektov, v celkovej sume 549 000 korún.

Ďalšie podporené projekty:

  • Združenie vlastníkov lesa a urbariátu Žiar vybudovalo náučný chodník v  Žiarskej doline. Cieľom chodníka je nielen predstaviť známu lokalitu, ale aj presmerovať peších turistov z asfaltovej cesty na turistický chodník.
  • Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Nízke Tatry vylepšila známu turistickú lokalitu Hiadeľské sedlo pod Prašivou na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier. Okrem vyčistenia chodníkov a obnovy značenia, opravila studničky, postavila turistický prístrešok, prestrešila kontajner na odpadky a vytvorila ďalšiu potrebnú infraštruktúru.
  • Klub slovenských turistov v regióne Liptov obnovuje turistické značenie a čistí turistické chodníky v oblasti Demänovskej doliny a v okolí Vyšnej Boce.
  • Združenie turizmu obce Ždiar umiestnilo na turistickom chodníku zo Ždiaru cez Monkovú dolinu a Široké sedlo do Kopského sedla informačné tabule a vybudovalo na ňom základné turistické vybavenie.

O  podporu z programu Živé chodníky sa mohli uchádzať organizácie a neformálne skupiny, pôsobiace v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, manažmentu národných parkov, turizmu a trvalo udržateľného rozvoja regiónu Vysokých a Nízkych Tatier. Záujemcovia mohli získať na svoje projekty od 90 tisíc do 110 tisíc korún.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.