Otvorili sme druhé kolo výziev programu Active Citizens Fund


Naša nadácia spolu s Karpatskou nadáciou a Nadáciou otvorenej spoločnosti otvorili v utorok 22.10.2019 ďalšie, v poradí už druhé kolo výziev na predkladanie žiadostí o podporu v grantovom programe pre aktívnych občanov – Active Citizens Fund – Slovakia.

Cez otvorené výzvy podporíme ďalšie desiatky projektov po celom Slovensku v témach Občianska participácia, Obhajoba verejných záujmov, Ľudské práva, Zraniteľné skupiny a Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Výzvy sú otvorené v rovankom termíne ako minulý rok, teda ukončenie prijímania žiadostí bude 22. januára 2020.

Finančné zdroje programu ACF sú určené na aktívne zapájanie sa občanov do procesu rozhodovania a do tvorby verejných politík, zlepšovanie správy vecí verejných, posilnenie ochrany ľudských práv, skvalitnenie občianskeho vzdelávania a posilnenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Program má osobitný záujem podporiť tiež bilaterálne kontakty medzi partnermi z donorských krajín a slovenskými organizáciami.

Dokumenty a informácie, potrebné k spracovaniu žiadostí nájdete na oficiálnej webovej stránke v sekcii Výzvy. Podávanie výziev bude prebieha elektronicky prostredníctvom online formulára E-grant. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na programových, či finančných manažérov v príslušnej téme. V najbližších týždňoch ponúkneme záujemcom o získanie podpory z programu ACF informačné semináre v Bratislave, Košiciach a vo Zvolene.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.