Pilotný ročník projektu ENVIROvzdelávanie mladých je v plnom prúde


Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne spustila v tomto roku pilotný ročník projektu environmentálneho vzdelávania pre stredné školy na Slovensku. Do tohto ročníka je zapojených 6 stredných škôl, ktoré okrem vzdelávania pre svojich študentov môžu vyhrať aj 1 000 eur v súťaži.

Cieľom projektu ENVIROvzdelávanie mladých je zorganizovať environmentálne vzdelávanie na tému Adaptácia na zmeny klímy na stredných školách na Slovensku. Do vzdelávania je v pilotnom ročníku zapojených 6 škôl, a to z Banskej Bystrice, Košíc, Popradu a zo Zvolena.

„Prostredníctvom projektu chceme poskytnúť mladým ľuďom informácie o globálnych problémoch životného prostredia a inšpirovať ich ku zmenám na lokálnej úrovni, v ich komunite, kde žijú,“ uvádza Martina B. Paulíková, lektorka a programová manažérka Nadácie Ekopolis.

„Problematika klimatických zmien je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a práve vzdelávanie a práca s mládežou a mladými ľuďmi má veľké opodstatnenie. Keďže téma udržateľnosti a ochrany životného prostredia je nám v nadácii veľmi blízka, sme veľmi radi, že sme mohli podporiť tento inovatívny projekt vzdelávania,“ konštatuje Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Súčasťou vzdelávania je prednáška od Juraja Mesíka o globálnych problémoch, klimatických zmenách a životnom prostredí. „Život dnešných študentov sa bude odohrávať v podmienkach, ktoré sú veľmi odlišné od tých, v ktorých vyrastali a žili predošlé generácie. Týka sa to nielen technológií, ale aj pomerov na planéte Zem, zvlášť jej klímy. Rýchla zmena klímy je neúprosný fakt a kým dnešní študenti zostarnú, zo Slovenska sa môže stať subtropická krajina trpiaca extrémnymi suchami, nedostatkom vody, výkyvmi počasia. Život v nej bude veľmi odlišný od toho, ako si ho dnes predstavujeme. Môžu stredné školy študentov na takú budúcnosť pripraviť? Asi nie – ale mali by sa aspoň pokúsiť študentom o rizikách vývoja hovoriť, a v lepšom prípade aj na školách niečo praktické robiť. Presne o to usiluje tento projekt – varuje, otvára oči, debatuje a pomáha realizovať adaptačné projekty na školách,“ približuje lektor Juraj Mesík.

V nadväznosti na prednášku prebieha workshop pre študentov. „Študenti v skupinách navrhnú opatrenia, ktoré môže urobiť ich vlastná trieda, škola či skupina a ktoré môžu pomôcť adaptácii konkrétneho mesta, kde sa nachádza ich škola,“ dopĺňa Martina B. Paulíková.

V rámci projektu je realizovaná aj súťaž pre zapojené stredné školy. Do 30. júna 2017 je možné zasielať súťažné návrhy zo strany zapojených škôl. Odborná komisia vyberie v júli najlepší návrh, ktorý víťazná škola zrealizuje do polovice októbra.

Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/envirovzdelavanie-mladych.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.