O podporu z programu Pohoda za mestom sa uchádza 41 projektov


Program Pohoda za mestom poskytuje už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častiach. Projekty získajú podporu v celkovej výške 16 000 eur.

Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Výsledkom by mali byť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov bude ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.

Do uzávierky programu, ktorá bolo 25. februára 2015, bolo prijatých 41 žiadostí z celého Slovenska, pričom takmer tretina prišla z mesta Bratislava. Celková žiadaná suma je takmer 137 tisíc eur. Témy sú veľmi rôznorodé, od revitalizácie parkov, vytvorenie oddychových miest, premenu starého areálu bývalého kúpaliska, vybudovanie petangového ihriska na sídlisku až po obnovu prameňov.

„Program Pohoda za mestom sa každým rokom teší väčšej popularite. Sme veľmi radi, že neustále vznikajú nápady na projekty, ktoré majú veľkú myšlienku. Ľudia dobrovoľne prikladajú ruku k dielu a spoločne tak pomáhajú vytvoriť priestor, ktorý im umožňuje rekreačné vyžitie vo svojom okolí. Teší nás, že naša spoločnosť HEINEKEN Slovensko tieto ušľachtilé činy môže podporiť,“ uvádza Hana Šimková, Manažér pre korporátne vzťahy spoločnosti HEINEKEN Slovensko.

Zoznam podporených projektov bude zverejnený 23. marca 2015 na webovej stránkewww.old.ekopolis.sk. Každá podporená organizácia navyše získa od Nadácie Ekopolis konzultácie pri plánovaní a realizácii úprav verejného priestoru. Projektové zámery by mali byť zrealizované v období od marca do konca októbra 2015.

V  predchádzajúcich štyroch ročníkoch získalo podporu z programu Pohoda za mestom spolu 23 projektov, v celkovej výške 117 000 eur. Ich výsledkom sú upravené miesta pre oddych a poznávanie v Banskej Bystrici, Bratislave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nových Zámkoch, Nitre, Piešťanoch, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Trnave a Žiline.

Viac informácií získate na www.old.ekopolis.sk, www.heinekenslovensko.sk alebo u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej, tel. 048 414 5478, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.