Poznáme víťazov súťaže Pre Vodu 2018


Dňa 4. mája 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže PRE VODU v rámci Ekotopfilm – Envirofilm v Bratislave. Do súťaže sa zapojili v dvoch kategóriách mladí ľudia i školské tímy, dokopy s deviatimi súťažnými návrhmi zodpovedného hospodárenia s vodou. Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé a jej cieľom je prepojiť mladých aktívnych ľudí a absolventov s tými, ktorí hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojom okolí.

Mám radost, že v letošním ročníku se  opět sešly kvalitně zpracované projekty, které pomáhají řešit problémy s vodou ať už přímo na toku, v obci, či v konkrétní zahradě. Ochrana přírodních zdojů, jejich efektivní využití a nakládání s nimi je jednou z priorit Nestlé a je také součástí naší společenské zodpovědnosti,“ hovorí Martina Šilhánová, manažérka spoločenskej zodpovednosti Nestlé Česko a Slovensko.

Samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty mali možnosť prihlásiť ešte v minulom roku konkrétne problémové situácie zo svojho okolia. Tie následne riešili mladí ľudia v dvoch súťažných kategóriách – školské tímy tvorené študentami vysokých škôl a univerzít pod vedením skúseného pedagóga a otvorená kategória pre skupiny i jednotlivcov do 30 rokov. Všetci pracovali na svojich nápadoch riešení až do uzávierky 22.marca 2018. Z prihlásených návrhov odborná komisia vybrala 8 finalistov.

Otvorená kategória:

 • Attila Tóth: Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa
 • Júlia Bobríková, Barbora Kubická: Voda pre záhradu, záhrada pre všetkých
 • Michal Tomlain: Protipovodňové a vodozádržné opatrenia pre obec Utekáč
 • Adam Repel: Obnova častí mŕtveho ramena Tice
 • Ágnes Agócsová: Obnova ramena Hrona pri Rudne

Kategória školských tímov

 • Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, STU Bratislava
 • Jazierko v ČOV Rakytovce, UMB Banská Bystrica
 • Analýza príčin povodní v obci Utekáč, FEE TU Zvolen

Finále súťaže sa uskutočnilo 4. mája 2018 v priestoroch hotela TATRA v Bratislave, kde finalisti prostredníctvom prezentácií osobne predstavili svoje súťažné návrhy. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí z otvorenej kategórie ocenila odborná porota odmenami 1000 eur, 500 eur a 200 eur. Víťazný tím z kategórie školských tímov získal cenu 1000 eur.

Víťazmi súťaže Pre Vodu 2018 sú:

Otvorená kategória:

 • 1.miesto: Attila Tóth: Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa (1000 eur)
 • 2.miesto: Ágnes Agócsová: Obnova ramena Hrona pri Rudne (500 eur)
 • 3.miesto: Adam Repel: Obnova častí mŕtveho ramena Tice (200 eur)

Kategória školských tímov:

 • 1.miesto: Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, STU Bratislava (1000 eur)

Po skončení súťaže dostali navrhovatelia zadaní všetky súťažné návrhy, ktoré budú môcť využiť pre riešenie problémov s vodou vo svojom okolí tak, ako budú potrebovať.

 

Viac o celej súťaži a minulých ročníkoch sa dozviete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.