Pozvánka na workshop: Udržateľná mobilita v mestách/obciach


Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na workshop Udržateľná mobilita v mestách/obciach – Praktické príklady podujatí a trvalých opatrení. Workshop sa uskutoční 28. mája 2019 v budove SAŽP v Banskej Bystrici od 10:00.

Vážení zástupcovia samospráv a organizácií, každý rok vás vyzývame na zapojenie sa do kampane Európsky týždeň mobility a snažíme sa vás podporovať, motivovať a metodicky usmerňovať. Veľmi nás teší, že sa aktívne zapájate a počet registrovaných samospráv a organizovaných podujatí pribúda. Tento rok sme sa rozhodli pripraviť pre vás aj workshop, kde by sme vám radi odprezentovali príklady dobrej praxe, či už podujatí, alebo trvalých opatrení, ktoré pomáhajú pri rozvoji udržateľnej mestskej mobility a ich organizácia a realizácia nemusí byť vždy finančne náročná. Cieľom workshopu je aj hľadanie spoločných riešení, návrhov a podnetov, čo by samosprávy a organizácie potrebovali pre zapojenie do kampane, čo im chýba a akú pomoc a pod- poru by uvítali od Slovenskej agentúry životného prostredia, ako národného koordinátora kampane na Slovensku.

Viac v Pozvánke.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.